Herbas  VPB

Spausdinti / Print Spausdinti / Print
LT - Poinsultinės būklės pacientų netrukdančios ilgalaikės prieširdžių aritmijų stebėsenos ir charakterizavimo sistema ir būdas
EN - A LONG-TERM NON-INVASIVE SYSTEM FOR MONITORING AND CHARACTERIZING ATRIAL ARRHYTHMIAS IN PATIENTS WITH POST-STROKE CONDITIONS

Teisinis statusas / Legal status

Patentas galioja / Patent in force

Bibliografiniai duomenys
Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai (TPK) / Indications of the International Patent Classification (IPC)
(51) INT.CL.    (2020.01): A61B 5/00
Patentas / Patent
(11) Patento numeris / Number of the document 6743
(13) Dokumento rūšis / Kind of document B
(21) Paraiškos numeris / Application number 2018 550
(22) Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2018-11-22
(41) Paraiškos paskelbimo data / Date of publication of the application 2020-05-25
(45) Patento paskelbimo data / Date of publication of patent 2020-07-10
Pareiškėjas / Applicant
(71) Kauno technologijos universitetas, K. Donelaičio g. 73, LT-44249 Kaunas, LT
Išradėjai / Inventors
(72) Vaidotas MAROZAS, LT
Andrius PETRĖNAS, LT
Andrius SOLOŠENKO, LT
Saulius DAUKANTAS, LT
Monika ŠIMAITYTĖ, LT
Andrius RAPALIS, LT
Justinas BACEVIČIUS, LT
Audrius AIDIETIS, LT
Savininkas / Grantee
(73) Kauno technologijos universitetas, K. Donelaičio g. 73, LT-44249 Kaunas, LT
Vilniaus universitetas, Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, LT
Patentinis patikėtinis / Attorney or representative
(74) Otilija KLIMAITIENĖ, AAA Law, A. Goštauto 40B, Verslo centras ”Dvyniai”, LT-03163, Vilnius, LT
Pavadinimas / Title
(54) Poinsultinės būklės pacientų netrukdančios ilgalaikės prieširdžių aritmijų stebėsenos ir charakterizavimo sistema ir būdas
  A LONG-TERM NON-INVASIVE SYSTEM FOR MONITORING AND CHARACTERIZING ATRIAL ARRHYTHMIAS IN PATIENTS WITH POST-STROKE CONDITIONS
Paskutinis metų mokestis sumokėtas/ Last renewal fee paid
(xx) Mokėjimo data / Date Galiojimo metai / Year of renewal Suma / Amount
(xx) 2020-10-09 3 81.00 EUR
Kitas metų mokestis / Next renewal date
(xx)    2021-11-22
Informacija atnaujinta 2021-02-25 | 23:55:02