Herbas  VPB

Spausdinti / Print Spausdinti / Print
LT - Būdas automatizuoti įmokų ir/arba prievolių kontrolę ir vykdymą antstolių ar kitų institucijų darbe
EN - METHOD TO AUTOMATE CONTROL AND EXECUTION OF PAYMENT AND / OR OBLIGATION IN THE WORK OF BAILIFFS AND OTHER INSTITUTIONS

Teisinis statusas / Legal status

Patentas galioja / Patent in force

Bibliografiniai duomenys
Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai (TPK) / Indications of the International Patent Classification (IPC)
(51) INT.CL.    (2018.01): G06Q 50/00
Patentas / Patent
(11) Patento numeris / Number of the document 6539
(13) Dokumento rūšis / Kind of document B
(21) Paraiškos numeris / Application number 2017 530
(22) Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2017-10-17
(41) Paraiškos paskelbimo data / Date of publication of the application 2018-05-25
(45) Patento paskelbimo data / Date of publication of patent 2018-06-25
Pareiškėjas / Applicant
(71) Aleksandras SELEZNIOVAS, Danės g. 5, LT-92117 Klaipėda, LT
Brigita PALAVINSKIENĖ, Šaltinio g. 2, Grigiškės, LT
Dainius ŠIDLAUSKAS, Viršilų g. 11-66, Vilnius, LT
Elena MILIAUSKIENĖ, Liepų g. 6, Krakiai, Mažeikių r., LT
Sigitas RADZEVIČIUS, Sodų g. 22-18, 89117 Mažeikiai, LT
Išradėjai / Inventors
(72) Aleksandras SELEZNIOVAS, LT
Brigita PALAVINSKIENĖ, LT
Dainius ŠIDLAUSKAS, LT
Elena MILIAUSKIENĖ, LT
Sigitas RADZEVIČIUS, LT
Savininkas / Grantee
(73) Aleksandras SELEZNIOVAS, Danės g. 5, LT-92117 Klaipėda, LT
Brigita PALAVINSKIENĖ, Šaltinio g. 2, Grigiškės, LT
Dainius ŠIDLAUSKAS, Viršilų g. 11-66, Vilnius, LT
Elena MILIAUSKIENĖ, Liepų g. 6, Krakiai, Mažeikių r., LT
Sigitas RADZEVIČIUS, Sodų g. 22-18, 89117 Mažeikiai, LT
Patentinis patikėtinis / Attorney or representative
(74) Reda ŽABOLIENĖ, Advokatų profesinė bendrija ”Žabolienė ir partneriai METIDA”, Verslo centras VERTAS, Gynėjų g. 16, LT-01109, Vilnius, LT
Pavadinimas / Title
(54) Būdas automatizuoti įmokų ir/arba prievolių kontrolę ir vykdymą antstolių ar kitų institucijų darbe
  METHOD TO AUTOMATE CONTROL AND EXECUTION OF PAYMENT AND / OR OBLIGATION IN THE WORK OF BAILIFFS AND OTHER INSTITUTIONS
Paskutinis metų mokestis sumokėtas/ Last renewal fee paid
(xx) Mokėjimo data / Date Galiojimo metai / Year of renewal Suma / Amount
(xx) 2020-09-08 4 92.00 EUR
Kitas metų mokestis / Next renewal date
(xx)    2021-10-17
Informacija atnaujinta 2021-02-04 | 23:55:01