Herbas  VPB

Spausdinti / Print Spausdinti / Print
LT - Oksidų nanokristalinių klasterių gavimo ant vandenyje tirpių medžiagų, panaudojant magnetroninį garinimą, būdas
EN - A METHOD OF NANOCRYSTALLINE CLUSTER FORMATION ON WATER SOLUBLE MATERIALS BY USING MAGNETRON SPUTTERING

Teisinis statusas / Legal status

Patentas galioja / Patent in force

Bibliografiniai duomenys
Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai (TPK) / Indications of the International Patent Classification (IPC)
(51) INT.CL.    (2016.01): C23C 16/00
Patentas / Patent
(11) Patento numeris / Number of the document 6290
(13) Dokumento rūšis / Kind of document B
(21) Paraiškos numeris / Application number 2014 509
(22) Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2014-11-11
(41) Paraiškos paskelbimo data / Date of publication of the application 2016-06-27
(45) Patento paskelbimo data / Date of publication of patent 2016-08-10
Pareiškėjas / Applicant
(71) Lietuvos energetikos institutas, Breslaujos g. 3, LT-44403 Kaunas, LT
Išradėjai / Inventors
(72) Darius MILČIUS, LT
Martynas LELIS, LT
Simona TUČKUTĖ, LT
Marius URBONAVIČIUS, LT
Savininkas / Grantee
(73) Lietuvos energetikos institutas, Breslaujos g. 3, LT-44403 Kaunas, LT
Patentinis patikėtinis / Attorney or representative
(74) Gediminas PRANEVIČIUS, Advokatų profesinė bendrija IP FORMA, Užupio g. 30, LT-01203, Vilnius, LT
Pavadinimas / Title
(54) Oksidų nanokristalinių klasterių gavimo ant vandenyje tirpių medžiagų, panaudojant magnetroninį garinimą, būdas
  A METHOD OF NANOCRYSTALLINE CLUSTER FORMATION ON WATER SOLUBLE MATERIALS BY USING MAGNETRON SPUTTERING
Paskutinis metų mokestis sumokėtas/ Last renewal fee paid
(xx) Mokėjimo data / Date Galiojimo metai / Year of renewal Suma / Amount
(xx) 2019-09-20 6 139.00 EUR
Kitas metų mokestis / Next renewal date
(xx)    2020-11-11
Informacija atnaujinta 2020-02-16 | 23:55:01