Herbas  VPB

Spausdinti / Print Spausdinti / Print
LT - Trimačių objektų spausdinimo įtaisas, turintis bent dvi spausdinimo galvutes ir padėklą sujungtus bent septynioms ašims ir jų valdymo būdas
EN - 3D OBJECT PRINTING DEVICE WITH AT LEAST TWO PRINT HEADS AND TABLE INTERCONNECTED VIA AT LEAST SEVEN AXES AND METHOD FOR THEIR OPERATION

Teisinis statusas / Legal status

Patentas panaikintas / Patent lapsed

Bibliografiniai duomenys
Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai (TPK) / Indications of the International Patent Classification (IPC)
(51) INT.CL.    (2016.01): B29C 67/00
B41J 2/00
B22F 7/00
B28B 1/00
Patentas / Patent
(11) Patento numeris / Number of the document 6298
(13) Dokumento rūšis / Kind of document B
(21) Paraiškos numeris / Application number 2014 126
(22) Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2014-10-28
(41) Paraiškos paskelbimo data / Date of publication of the application 2016-05-10
(45) Patento paskelbimo data / Date of publication of patent 2016-08-25
Pareiškėjas / Applicant
(71) UAB ”Phantom Group”, B. Sruogos g. 6, LT-50250 Kaunas, LT
Išradėjai / Inventors
(72) Eimantas TOMKEVIČIUS, LT
Savininkas / Grantee
(73) UAB ”Phantom Group”, B. Sruogos g. 6, LT-50250 Kaunas, LT
Patentinis patikėtinis / Attorney or representative
(74) Reda ŽABOLIENĖ, Advokatų profesinė bendrija ”Žabolienė ir partneriai METIDA”, Verslo centras VERTAS, Gynėjų g. 16, LT-01109, Vilnius, LT
Pavadinimas / Title
(54) Trimačių objektų spausdinimo įtaisas, turintis bent dvi spausdinimo galvutes ir padėklą sujungtus bent septynioms ašims ir jų valdymo būdas
  3D OBJECT PRINTING DEVICE WITH AT LEAST TWO PRINT HEADS AND TABLE INTERCONNECTED VIA AT LEAST SEVEN AXES AND METHOD FOR THEIR OPERATION
Teisinis statusas / Legal status
  Patento panaikinimo data 2017-10-28
Informacija atnaujinta 2018-05-28 | 07:32:09