Herbas  VPB

Spausdinti / Print Spausdinti / Print
LT - Aviacijos detalių atpažinimo struktūros neturinčiame tekste sistema ir būdas
EN - SYSTEM AND METHOD OF OFAVIATION PARTS STRUCTURE RECOGNITION IN STRUCTURE FREE TEXT

Teisinis statusas / Legal status

Patentas galioja / Patent in force

Bibliografiniai duomenys
Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai (TPK) / Indications of the International Patent Classification (IPC)
(51) INT.CL.    (2016.01): G06F 19/00
Patentas / Patent
(11) Patento numeris / Number of the document 6273
(13) Dokumento rūšis / Kind of document B
(21) Paraiškos numeris / Application number 2014 120
(22) Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2014-10-14
(41) Paraiškos paskelbimo data / Date of publication of the application 2016-04-25
(45) Patento paskelbimo data / Date of publication of patent 2016-05-25
Pareiškėjas / Applicant
(71) UAB ”LOCATORY.COM”, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, LT
Išradėjai / Inventors
(72) Žilvinas SADAUSKAS, LT
Savininkas / Grantee
(73) UAB ”LOCATORY.COM”, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, LT
Patentinis patikėtinis / Attorney or representative
(74) Otilija KLIMAITIENĖ, AAA Law, A. Goštauto 40B, Verslo centras ”Dvyniai”, LT-03163, Vilnius, LT
Pavadinimas / Title
(54) Aviacijos detalių atpažinimo struktūros neturinčiame tekste sistema ir būdas
  SYSTEM AND METHOD OF OFAVIATION PARTS STRUCTURE RECOGNITION IN STRUCTURE FREE TEXT
Paskutinis metų mokestis sumokėtas/ Last renewal fee paid
(xx) Mokėjimo data / Date Galiojimo metai / Year of renewal Suma / Amount
(xx) 2020-10-08 7 162.00 EUR
Kitas metų mokestis / Next renewal date
(xx)    2021-10-14
Informacija atnaujinta 2021-03-06 | 23:55:01