Herbas  VPB

Spausdinti / Print Spausdinti / Print
LT - Subjekto ekonominio patikimumo nustatymo sistema ir būdas
EN - THE ENTITY’S ECONOMIC RELIABILITY DETERMINATION SYSTEM AND METHOD

Teisinis statusas / Legal status

Patentas panaikintas / Patent lapsed

Bibliografiniai duomenys
Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai (TPK) / Indications of the International Patent Classification (IPC)
(51) INT.CL.    (2013.01): G06F 19/00
G06Q 40/00
Patentas / Patent
(11) Patento numeris / Number of the document 5981
(13) Dokumento rūšis / Kind of document B
(21) Paraiškos numeris / Application number 2012 011
(22) Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2012-02-20
(41) Paraiškos paskelbimo data / Date of publication of the application 2013-08-26
(45) Patento paskelbimo data / Date of publication of patent 2013-12-27
Pareiškėjas / Applicant
(71) UAB ”VAJARĖ”, Užšilių g. 14, 45144 Kaunas, LT
Išradėjai / Inventors
(72) Vaidas REPEČKA, LT
Savininkas / Grantee
(73) UAB ”VAJARĖ”, Užšilių g. 14, 45144 Kaunas, LT
Patentinis patikėtinis / Attorney or representative
(74) Aldona ORLIENĖ, Kęstučio g. 59-11, LT-44303, Kaunas, LT
Pavadinimas / Title
(54) Subjekto ekonominio patikimumo nustatymo sistema ir būdas
  THE ENTITY’S ECONOMIC RELIABILITY DETERMINATION SYSTEM AND METHOD
Teisinis statusas / Legal status
  Patento panaikinimo data 2015-02-20
Informacija atnaujinta 2015-10-26 | 09:10:51