Spausdinti / Print Spausdinti / Print

Referatas / Abstract

(11) Patento numeris / Number of the document - 6743
(21) Paraiškos numeris / Application number - 2018 550

Poinsultinės būklės pacientų netrukdančios ilgalaikės prieširdžių aritmijų stebėsenos ir charakterizavimo sistema ir būdas

Šiuo aprašymu pateikiami sistema ir būdas, skirti pacientui netrukdančiu būdu atpažinti, stebėti ir charakterizuoti prieširdžių aritmijas, kurios susijusios su prieširdžių virpėjimo išsivystymu ir padidėjusia išeminio smegenų insulto rizika. Sistemą sudaro dėvimas įtaisas su integruotais biosignalų jutikliais; dėvimame įtaise integruoti savaime nutrūkstančių prieširdžių aritmijų epizodų atpažinimo moduliai; serveryje arba išmaniajame įtaise naudojamas prieširdžių aritmijų epizodų pasiskirstymo c harakterizavimo modulis ligos progresui vertinti. Ilgalaikės stebėsenos metu automatiškai atpažinus nedokumentuotą prieširdžių aritmiją, ypač prieširdžių virpėjimą, gydytojui elektroniniu paštu siunčiama aritmijos epizodo elektrokardiograma. Gydyto jui patvirtinus prieširdžių virpėjimo diagnozę, pacientui atsiunčiama rekomendacija kreiptis į kardiologą. Sistema skirta tiek tirti sveikus žmones prevenciškai, tiek stebėti ligonius su padidėjusia prieširdžių aritmijų rizika. Stebėsena gali būti a tliekama gydantis ambulatoriškai; reabilitacijos ir slaugos ligoninėse; stacionare; taip pat privačiose gydymo įstaigose, teikiančiose prieširdžių aritmijų stebėsenos servisą; klinikose, personalizuotai parenkančiose antiaritminius vaistus ir jų doze s; klinikose, prognozuojančiose gydomųjų intervencijų tikslingumą ir vertinančiose jų efektyvumą; farmacijos įmonėse, vykdančiose naujų vaistų ilgalaikius klinikinius tyrimus.

A LONG-TERM NON-INVASIVE SYSTEM FOR MONITORING AND CHARACTERIZING ATRIAL ARRHYTHMIAS IN PATIENTS WITH POST-STROKE CONDITIONS

A system and a method defined herein are intended to detect, to monitor and to characterise in a non-invasive way for the patient the cardiac arrhythmias that are associated with the development of atrial arrhythmia and increased risk of ischemic cer ebral stroke. The system consists of a portable device with integrated sensors for biosignals; the modules integrated in the portable device for recognition of intermittent atrial arrhythmia episodes; a module for characterisation of the distribution of atrial arrhythmia episodes aiming to assess disease progression, designed for the use in the server or in the smart devise. The proposed technical solution allows to carry out a long-term monitoring of atrial fibrillation in a non-invasive way fo r the patient. If a non-documented atrial arrhythmia, especially an atrial fibrillation is detected by automatic means during the long-term monitoring, a physician is informed by e-mail by sending the electrocardiogram of the said arrhythmia episode. If the physician confirms diagnosis of atrial fibrillation, a recommendation to seek the advice of cardiologist is sent to patient’s smart device. Monitoring can be carried out in different ways: e.g. during the treatment in out-patient setting; in the rehabilitation and nursing hospitals; in the day or long-term treatment hospital, in the private healthcare establishments, which could provide atrial arrhythmia monitoring services for their patients; also for the patients after severe illness ( e.g. cerebral stroke, myocardial infarction, patients on dialysis treatment), in patients with increased risk of atrial fibrillation and stroke; for clinics responsible for personalised selection of antiarrhythmic medication doses; in clinics carryin g out post-procedural prognostic indication and efficacy evaluation of therapeutic interventions (such as catheter ablation); for pharmaceutical enterprises conducting long term studies of medicinal preparations.