HerbasVPB

Spausdinti / Print Spausdinti / Print
EN - Method of hydrogenation of metals and their alloys
Bibliografiniai duomenys
Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai (TPK) / Indications of the International Patent Classification (IPC)
(51) INT.CL. C01B 6/24
C01B 3/00
Europos patentas / European patent
(11) Europos patento numeris / Number of the document 2338834
(13) Dokumento rūšis / Kind of document
(96) Europos patento paraiškos numeris / European patent application number 10478001.0
  Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2010-12-21
(97) Europos patento paraiškos paskelbimo data / Date of publication of the European application 2011-06-29
(45) Paskelbimo apie Europos patento išdavimą data / Date of publication and mention of the grant of the patent 2017-02-15
Prioriteto paraiškos numeris, data, šalis / Priority application number, date, code of country
(30) 2009103, 2009-12-22, LT
Išradėjai (pavardė, vardas, šalis) / Inventors (Name, country)
(72) Milcius, Darius , Lietuvos energetikos institutas, LT
Lelis, Martynas , Lietuvos energetikos institutas, LT
Pranevicius, Liudvikas, LT
Savininkas / Grantee
(73) Lietuvos Energetikos Institutas, Breslaujos g.3, 44403 Kaunas, LT
Patentinis patikėtinis / Attorney or representative
(74)
Pavadinimas / Title
(54) Method of hydrogenation of metals and their alloys
Informacija atnaujinta 2017-05-31 | 23:58:03