NUCLEOSIDE PHOSPHORAMIDATE PRODRUGS
HerbasVPB

Spausdinti / Print Spausdinti / Print
Papildoma apsauga / Supplementary protection
LT - Nukleozidų fosforamidato provaistai
EN - NUCLEOSIDE PHOSPHORAMIDATE PRODRUGS
Teisinis statusas / Legal status PAL išduotas / SPC granted
PAL / SPC
(11) Liudijimo numeris / Number of the document C 2203462
(68) Patento numeris / Number of the document 2203462
(21) Paraiškos papildomos apsaugos liudijimui gauti numeris / Application number for Supplementary Protection Certificate PA 2014 040
(22) Paraiškos papildomos apsaugos liudijimui gauti padavimo data / Date of filing the application 2014-11-21
(41) Paraiškos papildomos apsaugos liudijimui gauti paskelbimo data / Date of publication of the application 2014-12-29
(24) Liudijimo įsigaliojimo data / Date of coming into effect of SPC 2028-03-27
Pareiškėjas / Applicant
(71) Gilead Pharmasset LLC, Gilead Sciences, Inc. 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 94404, US
Išradėjai / Inventors
(72) SOFIA, Michael, Joseph, US
DU, Jinfa, US
WANG, Peiyuan, US
NAGARATHNAM, Dhanapalan, US
Savininkas / Grantee
(73) Gilead Pharmasset LLC, Gilead Sciences, Inc. 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 94404, US
Patentinis patikėtinis / Attorney or representative
(74) Jurga PETNIŪNAITĖ, AAA Law, A. Goštauto g. 40B, Verslo centras "Dvyniai", LT-03163, Vilnius, LT
Vaisto ar augalų apsaugos priemonės pirmojo registravimo regioninėje ekonominėje bendrijoje liudijimo numeris, išdavimo data / Number, date and code of the country of origin of the first authorization to place the medicinal or plant protection product on the market within regional economic community
(93) EU/1/13/894/001 - EU/1/13/894/002, 2014-01-16
Liudijimo galiojimo termino pasibaigimo data / Calculated date of expiry of the SPC
(94) 2029-01-17
Veikliosios medžiagos pavadinimas / Name of the product protected by the basic patent
(95) Sofosbuviras
Informacija atnaujinta 2020-04-08 | 23:55:01