Print icon
 
(54)

LAIKRODIS

Dizainas / Design
(21) Paraiškos numeris / Application number 2017 034
(22) Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2017-11-07
(11) Registracijos numeris / Registration number 1879
(15) Registracijos data / Registration date 2018-05-15
(18) Galioja iki / Expire 2022-11-07
(45) Paskelbimo data, biuletenio Nr./
Date of publication, bulletin No.
2018-05-25, 2018/10
  Statusas / Legal status Registruotas / Granted
 
Tarptautinės dizaino klasifikacijos indeksai /
Indication of International Classification of Design
(51) Lokarno klasifikacijos indeksai /
Indication of Locarn Classification
10-01
 
Dizaino savininkas / Holder of registration of the Design
(73) Vardas, pavardė / Name NERIJUS URBONAVIČIUS
Adresas / Address Įgulos g. 10, 46480, Kaunas
Šalis / CountryLT
 
Dizaino vaizdas / Reproduction of the Design
(28) Dizaino pavyzdžių skaičius /
Number of designs included in the filing
10
(55)
     1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.