...  > Apeliacinio skyriaus informacija >

Apeliacijų duomenų bazė

Informacija atnaujinta 2018-08-17
Vartotojų dėmesiui !
 
Apeliacijų, paduotų nuo 2011 m. sausio 1 d., dėl nacionalinių ženklų duomenų bazė, kurioje duomenys (ginčo teisiniai pagrindai, neoficialus sprendimo tekstas ir kt.) kaupiami ir skelbiami informaciniais tikslais, siekiant sudaryti galimybę susipažinti su VPB Apeliacinio skyriaus praktika.

Apeliacijų duomenų bazė nuolat atnaujinama.
Pastebėjus neatitikimus, maloniai prašome apie tai informuoti (appeal@vpb.gov.lt).

     Ieškoti Išvalyti  
Apeliacijos numeris 
Appeal number 
Sprendimo data 
Decision date 
Sprendimo numeris 
Decision number 
ženklas 
Trademark 
Registracijos numeris 
Registration number 
Prekių ir paslaugų indeksai 
Indication of goods and services

 
Teisinis pagrindas
Legal basis
Sprendimas 
Decision 
Žodžiai tekste 
Text search