...  > Administracinė informacija >

Istorija

Pramoninės nuosavybės apsauga Lietuvos Respublikoje

Pramoninės nuosavybės apsauga

Iki 1940 metų pramoninės nuosavybės apsaugos sistema Lietuvoje funkcionavo visu pajėgumu (1925 m. sausio 27 d. Prekių ženklų įstatymas, 1928 m. gegužės 14 d. Išradimų ir patobulinimų įstatymas, Pramoninių modelių ir dizaino įstatymas).

1990 m. kovo 11 d. Lietuvai paskelbus nepriklausomybę, buvo pradėtas savarankiškos nacionalinės pramoninės nuosavybės apsaugos sistemos atkūrimas. Lietuvos Respublikos Valstybinis patentų biuras (VPB) buvo įsteigtas 1991m. balandžio 12d. Šiuo metu Lietuvos Respublikoje suformuota institucijų, atsakingų už intelektinės nuosavybės apsaugą, struktūra.

Valstybinio patentų biuro pagrindinės funkcijos siejamos su pramoninės nuosavybės objektų (išradimų, dizaino, prekių ženklų ir puslaidininkinių gaminių topografijų) apsauga, teisės aktų projektų, reglamentuojančių pramoninės nuosavybės apsaugą, kūrimu; atstovavimu Lietuvos respublikai tarptautinėse organizacijose ir renginiuose, susijusiuose su pramoninės nuosavybės apsauga. Valstybiniame patentų biure dirba 68 darbuotojai.

 

Pramoninės nuosavybės apsauga Lietuvoje - istorinės datos

Pramoninės nuosavybės apsauga Lietuvoje – istorinės datos (.pdf formatu)

 

Teisės aktai

Teisinės informacijos portalas

Tarptautinės sutartys

Lietuva yra narė: