...  > Teisinė informacija >

Teisės aktai


Teisės aktai

Prekių ženklai
Apeliacijų ir protestų nagrinėjimo taisyklės (VPB įsakymai, Taisyklės)

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREKIŲ ŽENKLŲ ĮSTATYMAS (Įstatymai)

Leidimų vartoti Lietuvos Respublikos oficialųjį ar tradicinį (trumpąjį) valstybės pavadinimą, herbą vėliavą ar kitus heraldikos objektus prekių ženkluose, tvarka (Teisingumo ministerijos įsakymai, Tvarkos)

Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro duomenų skelbimo tvarka ZR/02/2001 (VPB įsakymai, Tvarkos)

Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro nuostatai (Vyriausybės nutarimai, Nuostatai)

Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolo įgyvendinimo tvarka TZR/01/2001 (VPB įsakymai, Tvarkos)

Metodiniai nurodymai dėl prekių ir paslaugų ženklų tapatumo bei panašumo nustatymo, patvirtinti VPB direktoriaus 1996-07-11 įsakymu Nr.28 doc 73.5 Kb (VPB įsakymai)

Prekių ženklų registravimo taisyklės (VPB įsakymai, Taisyklės)

Vyriausybės nutarimas Dėl įgaliojimų, susijusių su leidimo vartoti Lietuvos Respublikos oficiąlųjį ar tradicinį (trumpąjį) valstybės pavadinimą , herbą, vėliavą ar kitus valstybės heraldikos objektus arba juos mėgdžiojantį žymenį (Vyriausybės nutarimai)
įsigaliojo nuo 2004-05-14

Išradimai
Apeliacijų ir protestų nagrinėjimo taisyklės (VPB įsakymai, Taisyklės)

Dėl Patentų paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo taisyklių patvirtinimo (Taisyklės)

Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 49 straipsnį (Vyriausybės nutarimai)

Europos patentų paraiškų padavimo ir Europos patentų galiojimo Lietuvos Respublikoje (išplėtimo į Lietuvos Respubliką) tvarkos aprašas (VPB įsakymai, Tvarkos)

LIETUVOS RESPUBLIKOS PATENTŲ ĮSTATYMAS (Įstatymai)
Aktuali redakcija

Lietuvos Respublikos patentų registro duomenų ir duomenų apie Europos patentų išplėtimą (įsigaliojimą) Lietuvos Respublikoje skelbimo tvarkos aprašas (VPB įsakymai, Tvarkos)

Lietuvos Respublikos patentų registro nuostatai (Vyriausybės nutarimai, Nuostatai)

Papildomos apsaugos liudijimų išdavimo taisyklės (VPB įsakymai, Taisyklės)

Prašymų atlikti paieškas Europos patentų tarnyboje teikimo ir vykdymo tvarkos aprašas (VPB įsakymai, Taisyklės, Tvarkos)

VPB direktoriaus 2016-03-31 įsakymas Nr. 3R-20 Dėl Papildomos apsaugos liudijimų išdavimo taisyklių pakeitimo ir termino perskaičiavimo tvarkos (VPB įsakymai, Taisyklės)

Įstatymas dėl Europos patentų išdavimo konvencijos (Europos patentų konvencijos)65 straipsnio taikymo ratifikavimo (Įstatymai)

Dizainas
Apeliacijų ir protestų nagrinėjimo taisyklės (VPB įsakymai, Taisyklės)

Dizaino registravimo taisyklės (VPB įsakymai, Taisyklės)

LIETUVOS RESPUBLIKOS DIZAINO ĮSTATYMAS (Įstatymai)
Aktuali redakcija

Leidimų vartoti Lietuvos Respublikos oficialųjį ar tradicinį (trumpąjį) valstybės pavadinimą, herbą vėliavą ar kitus heraldikos objektus prekių ženkluose, tvarka (Teisingumo ministerijos įsakymai, Tvarkos)

Lietuvos Respublikos dizaino registro duomenų skelbimo tvarkos aprašas DR/05/2008 doc 71.5 Kb (VPB įsakymai, Tvarkos)

Lietuvos Respublikos dizaino registro nuostatai (Vyriausybės nutarimai, Nuostatai)

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Hagos susitarimo dėl pramoninio dizaino tarptautinės registracijos Ženevos akto ratifikavimo (Įstatymai)

Vyriausybės nutarimas Dėl įgaliojimų, susijusių su leidimo vartoti Lietuvos Respublikos oficiąlųjį ar tradicinį (trumpąjį) valstybės pavadinimą , herbą, vėliavą ar kitus valstybės heraldikos objektus arba juos mėgdžiojantį žymenį (Vyriausybės nutarimai)
įsigaliojo nuo 2004-05-14

Puslaidininkių gaminių topografijos
Apeliacijų ir protestų nagrinėjimo taisyklės (VPB įsakymai, Taisyklės)

LIETUVOS RESPUBLIKOS PUSLAIDININKINIŲ GAMINIŲ TOPOGRAFIJŲ TEISINĖS APSAUGOS ĮSTATYMAS (Įstatymai)
Aktuali redakcija

Puslaidininkinių gaminių topografijų registravimo taisyklės (VPB įsakymai, Taisyklės)

Mokesčiai
Dėl tarptautinės patento paraiškos persiuntimo mokesčio patvirtinimo (VPB įsakymai)
Galioja nuo 2015-01-01

MOKESČIŲ UŽ PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS OBJEKTŲ REGISTRAVIMĄ ĮSTATYMAS (Įstatymai)

Nuostatai
Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro tvarkomų registrų duomenų saugos nuostatai (Teisingumo ministerijos įsakymai)

Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos apdovanojimo jaunajam išradėjui nuostatai (VPB įsakymai, Nuostatai)

Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos apdovanojimų už pramoninės nuosavybės objektų patentavimą ir registravimą nuostatai (Nuostatai)

VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO NUOSTATAI (Teisingumo ministerijos įsakymai, Nuostatai)

Valstybinio patentų biuro vidaus tvarkos dokumentai
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure taisyklės, patvirtintos VPB direktoriaus 2007-11-28 įsakymu Nr. 3R-89 doc 80.5 Kb (VPB įsakymai)

Dokumentų teikimo Lietuvos Respublikos valstybiniam patentų biurui elektroniniu būdu taisyklės (VPB įsakymai, Taisyklės)

Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro darbo reglamentas, patvirtintas VPB direktoriaus 2015-01-22 įsakymu Nr. 3R-4 doc 218.5 Kb (VPB įsakymai)

Lietuvos Respublikos valstybinio patentų buiro vidaus tvarkos ir etikos taisyklės doc 25.5 Kb (VPB įsakymai, Tvarkos)

Prašymų teikimo Lietuvos Respublikos valstybiniam patentų biurui elektroniniu būdu vartotojo instrukcija, patvirtinta VPB direktoriaus 2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 3R-49 pdf 362.11 Kb (VPB įsakymai, Tvarkos)

Prekių ženklų ir dizainų paraiškų ir susijusių prašymų teikimo elektroniniu būdu vartotojo instrukcija, patvirtinta VPB direktoriaus 2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 3R-49 pdf 3.03 Mb (VPB įsakymai, Tvarkos)

VPB direktoriaus 2015-12-22 d. įsakymas Nr. 3R-79 "Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro Oficialaus biuletenio skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (VPB įsakymai)

Valstybinio patentų biuro direktoriaus 2009-08-21 įsakymas Nr. 3R-51 "Dėl Valstybinio patentų biuro išduodamų formų patvirtinimo" (VPB įsakymai)

Valstybinio patentų biuro direktoriaus 2015 m. lapkričio 20 d. įsakymas Nr. 3R-72 "Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro išduodamų išrašų iš registrų ir duomenų bazių formų patvirtinimo" (VPB įsakymai)

Patentiniai patikėtiniai
LIETUVOS RESPUBLIKOS PATENTINIŲ PATIKĖTINIŲ ĮSTATYMAS (Įstatymai)

Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro informacijos teikimo Patentinių patikėtinių institutui tvarkos aprašas (Tvarkos)

Patentinių patikėtinių profesinės kvalifikacijos pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašas (VPB įsakymai)

Praktinio darbo stažo pramoninės nuosavybės apsaugos srityje pripažinimo tvarkos aprašas, patvirtintas VPB direktoriaus 2018-04-30 įsakymu Nr. 3R-14 (Tvarkos)

Teisingumo ministro 2018-04-26 įsakymas Nr. 1R- 73 "Dėl patentinių patikėtinių kvalifikacinio egzamino" (Teisingumo ministerijos įsakymai, Tvarkos)