...  > Prekių ženklai > Nicos klasifikacija >

Nicos klasifikacija

NICOS KLASIFIKACIJOS ISTORIJA IR PASKIRTIS

Tarptautinė (Nicos) prekių ir paslaugų klasifikacija ženklų registravimo reikmėms parengta Nicos diplomatinėje konferencijoje 1957 metų birželio 15 dieną sudarytos sutarties pagrindu, peržiūrėta 1967 metais Stokholme ir 1977 metais Ženevoje, ir pataisyta 1979 metais.

Nicos sutarties šalys sudaro Specialiąją sąjungą, įeinančią į Paryžiaus pramoninės nuosavybės apsaugos sąjungą. Ženklų registravimo reikmėms jos priėmė ir naudoja prekių ir paslaugų klasifikaciją.

Kiekviena Nicos sutarties šalis, registruodama ženklus, Nicos klasifikaciją privalo taikyti kaip pagrindinę arba kaip pagalbinę ir oficialiuose su ženklų registracija susijusiuose dokumentuose bei leidiniuose ji turi nurodyti prekių ir paslaugų, kurioms registruojami ženklai, klasių numerius pagal Klasifikaciją.

Nicos klasifikacija privaloma ne tik nacionalinei prekių ženklų registracijai Nicos sutarties šalyse, bet ir tada, kai juos registruoja WIPO tarptautinis biuras pagal Madrido sutartį dėl tarptautinės ženklų registracijos bei pagal Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolą, taip pat registruojant prekių ženklus Afrikos intelektinės nuosavybės organizacijoje (OAPI), Afrikos regioninėje intelektinės nuosavybės organizacijoje (ARIPO), Beniliukso prekių ženklų tarnyboje (BBM) bei Harmonizavimo vidaus rinkoje (prekių ženklų ir dizaino) tarnyboje (OHIM).

Nicos klasifikaciją taiko ir daugelis Nicos sutarčiai nepriklausančių šalių (žr. sąrašą p.7).

NICOS KLASIFIKACIJOS PATAISOS

Nicos klasifikacija pagrįsta WIPO pirmtako - Jungtinio tarptautinio intelektinės nuosavybės apsaugos biuro (BIRPI) 1935 metais parengta klasifikacija. Būtent ši 34 klasių sąrašą bei abėcėlinį prekių sąrašą apimanti klasifikacija ir buvo patvirtinta Nicos sutartimi, vėliau papildyta dar 8 paslaugų sąrašu ir abėcėliniu šių paslaugų sąrašu.

Pagal Nicos sutartį sudarytas Ekspertų komitetas, kuriame atstovaujama visoms sutarčiai priklausančioms šalims. Ekspertų komitetas priima sprendimus dėl visų klasifikacijos pakeitimų, ypač dėl prekių ir paslaugų perkėlimo iš vienos klasės į kitą, dėl Abėcėlinio sąrašo atnaujinimo bei dėl paaiškinimų įtraukimo.

Nuo Nicos sutarties įsigaliojimo (1961 m. balandžio 8 d.) įvyko 18 Ekspertų komiteto sesijų. Tarp pačių svarbiausių jo veiklos rezultatų yra Abėcėlinio prekių ir paslaugų sąrašo formos pertvarka (aštuntojo dešimtmečio pabaigoje); esminis bendrųjų pastabų, klasių antraščių bei paaiškinimų pakeitimas (1982 metais); bazinio numerio suteikimas kiekvienai Abėcėliniame sąraše esančiai prekei ar paslaugai (1990 metais), siekiant padėti vartotojui lengviau rasti reikiamą prekę ar paslaugą kitomis kalbomis išleistos Klasifikacijos abėcėliniuose sąrašuose; 42 klasės išskaidymas ir 43, 44 ir 45 klasių sukūrimas jos pagrindu (2000 metais).

2005 metų spalio mėnesį įvykusioje dvidešimtojoje sesijoje Ekspertų komitetas priėmė aštuntojo Nicos klasifikacijos leidimo pakeitimus.

NICOS KLASIFIKACIJOS LEIDIMAI

Pirmasis Nicos klasifikacijos leidimas išleistas 1963, antrasis - 1971, trečiasis - 1981, ketvirtasis - 1983, penktasis - 1987, šeštasis - 1992, septintasis - 1996 ir aštuntasis - 2001 metais. Šis (devintasis) leidimas išleistas 2006 metų birželio mėnesį ir įsigalios 2007 metų sausio 1 dieną.

* * *

Nicos klasifikacija leidžiama dviejų dalių dviem autentiškais tekstais (anglų ir prancūzų kalbomis). Viename pirmosios dalies (šios knygos) Abėcėliniame sąraše pateiktos visos prekės, o kitame Abėcėliniame sąraše - visos paslaugos. Antrojoje dalyje abėcėlės tvarka nurodytos kiekvienai klasei priklausančios prekės ar paslaugos. Taip pat yra leidinys abiem - anglų ir prancūzų - kalbomis.

Devintąjį Nicos klasifikacijos leidimą galima užsisakyti Pasaulinėje intelektinės nuosavybės organizacijoje (WIPO), 34, chemin des Colombettes, P.O. Box 18, CH-1211 Geneva 20 arba Elektroninėje parduotuvėje WIPO puslapyje adresu: http://www.wipo.int/ebookshop.

Ženeva, 2006 metų birželis