...  >

Naujienos

ES Teisingumo Teismas išaiškino ES prekių ženklo savininko išimtinės teisės apimtis

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – Teisingumo Teismas) 2016 m. gruodžio 21 d. priėmė sprendimą byloje C‑654/15 dėl dėl Högsta domstolen (Aukščiausiasis Teismas, Švedija) 2015 m. gruodžio 3 d. sprendimu pagal SESV 267 straipsnį pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą. Šis prašymas buvo pateiktas nagrinėjant Länsförsäkringar AB ir Matek A / S ginčą, kilusį dėl to, kad Matek A / S tariamai pažeidė Länsförsäkringar kaip Europos Sąjungos prekių ženklo savininko išimtinę teisę.

 

Teisingumo Teismas nusprendė, jog 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl [Europos Sąjungos] prekių ženklo 9 straipsnio 1 dalies b punktas, siejamas su šio reglamento 15 straipsnio 1 dalimi ir 51 straipsnio 1 dalies a punktu, turi būti aiškinamas taip, kad per penkerių metų laikotarpį nuo Europos Sąjungos prekių ženklo įregistravimo jo savininkas galimybės supainioti atveju gali uždrausti trečiosioms šalims jo prekių ženklui tapatų arba į jį panašų žymenį be jo sutikimo naudoti komercinėje veikloje prekėms ar paslaugoms, kurios yra tapačios arba panašios į tas prekes ar paslaugas, kurioms minėtas prekių ženklas yra įregistruotas, ir neprivalo įrodyti minėto prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų šioms prekėms ar paslaugoms.

 

Teisingumo Teismas yra vienintelė kompetentinga institucija, oficialiai aiškinanti Europos Sąjungos teisę, kurios prejudiciniai sprendimai bei juose įtvirtinti išaiškinimai yra privalomi ne tik teismams, kurie kreipiasi dėl ES teisės aktų išaiškinimo ar galiojimo, bet ir kitų ES valstybių narių teismams bei kitoms institucijoms.2017-01-04Jūsų elektroninio pašto adresas:
Pasirinkite temą:
     Data: 2018-08-15, 19:28:43