...  > Topografijos >

Teisinė informacija


Teisės aktai

Puslaidininkių gaminių topografijos
Apeliacijų ir protestų nagrinėjimo taisyklės (VPB įsakymai, Taisyklės)

LIETUVOS RESPUBLIKOS PUSLAIDININKINIŲ GAMINIŲ TOPOGRAFIJŲ TEISINĖS APSAUGOS ĮSTATYMAS (Įstatymai)
Aktuali redakcija

Puslaidininkinių gaminių topografijų registravimo taisyklės (VPB įsakymai, Taisyklės)


Tarptautiniai teisės aktai

Puslaidininkių gaminių topografijos
Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės saugojimo (Konvencijos, Tarptautinės sutartys)


ES dokumentai

Puslaidininkių gaminių topografijos
1986 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva dėl puslaidininkių įtaisų topografijų teisinės apsaugos (Direktyvos)

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2004/48/EB Dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo (Direktyvos)