...  > Dizainas >

Lietuvos Respublikos dizaino duomenų bazė

Informacija atnaujinta 2018-07-19
Vartotojų dėmesiui !
 
Elektroninė dizaino duomenų bazėje pateikiami duomenys apie įregistruotus dizainus.
Nors ši duomenų bazė yra tiksli Lietuvos Respublikos dizaino registre kaupiamų duomenų kopija, pateikiama informacija neturi juridinės galios ir teikiama visuomenės informavimo tikslu.
Suinteresuoti asmenys, norintys gauti oficialų dizaino teisinio statuso patvirtinimą, turi kreiptis į VPB teisės aktų nustatyta tvarka dėl išrašo iš dizaino registro. Informacijos apie mokesčius ieškokite skyriuje „Mokesčiai“.
Prašome užpildyti / Please enter your search criteria below
  Paprasta paieška / Simple search   Ieškoti Išvalyti
 
(11) Registracijos numeris / Registration number :
(21) Paraiškos numeris / Application number :
(51) Tarptautinės dizaino klasifikacijos indeksai / Indication of the International Classification of Designs      
  Lokarno klasė / class Locarno Classification :
  Lokarno poklasė / subclass Locarno Classification :
(54) Dizaino pavadinimas / Title of the design :
(73) Dizaino savininkas / Proprietor of the design      
  Pavadinimas (vardas, pavardė) / Name :  
  Adresas / Address :  
(45) Paskelbimas / Publication      
  Year / Metai :  
  Biuletenio numeris / Number of Bulletin :  
(74) Patentinis atstovas / The Attorney      
  Vardas / First Name :  
  Pavardė / Last Name :  
  Adresas / Address :