... 

Svetainės planas

  1. VPB oficialus biuletenis
  2. Administracinė informacija
   1. Nuostatai
   2. Planavimo dokumentai
   3. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
   4. Finansinių ataskaitų rinkinys
   5. Vadovų darbotvarkės
   6. Metinės apžvalgos
    1. 2017m. metinė apžvalga
    2. 2016m. metinė apžvalga
    3. 2015m. metinė apžvalga
    4. 2014m. metinė apžvalga
    5. 2013m. metinė apžvalga
    6. 2012m. metinė apžvalga
    7. 2011m. metinė apžvalga
    8. 2010m. metinė apžvalga
    9. 2009m. metinė apžvalga
    10. 2008m. metinė apžvalga
    11. 2007m. metinė apžvalga
    12. 2006m. metinė apžvalga
   7. Metinės ataskaitos
   8. Statistika
   9. Viešieji pirkimai
    1. Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro 2018 m. viešųjų pirkimų suvestinė
   10. Pramoninės nuosavybės informacijos sklaida
   11. Darbo reglamentas
   12. Darbo užmokestis
   13. VPB organizuojami konkursai
   14. Paskatinimai ir apdovanojimai
   15. Tarnybiniai lengvieji automobiliai
   16. Istorija
   17. Lietuvos vardo komisijos veikla
   18. Tarptautinis bendradarbiavimas
   19. Atsakingos institucijos
   20. Klausimai (DUK)
  3. Apeliacinio skyriaus informacija
   1. Sprendimų apžvalga
   2. Apeliacijų duomenų bazė
   3. Protestų duomenų bazė
   4. Tarptautinių protestų duomenų bazė
   5. Apeliacinio skyriaus posėdžiai
   6. Tarptautinių apeliacijų duomenų bazė
  4. Išradimai
   1. VPB oficialus biuletenis
   2. Elektroninės paslaugos
   3. Lietuvos Respublikos patentų duomenų bazė
   4. Lietuvos Respublikoje įsigaliojusių Europos patentų duomenų bazė
   5. Paieškos Europos patentų tarnyboje
   6. lt.espacenet
   7. PATENTSCOPE search service
   8. Prašymų formos
   9. Mokesčiai
   10. Pramoninės nuosavybės terminai
   11. Tarptautinė patentų klasifikacija
   12. Teisinė informacija
   13. Patentiniai patikėtiniai
   14. ĮSPĖJIMAS: apgaulingi prašymai sumokėti mokesčius
  5. Topografijos
   1. VPB oficialus biuletenis
   2. Elektroninės paslaugos
   3. Prašymų formos
   4. Mokesčiai
   5. Pramoninės nuosavybės terminai
   6. Teisinė informacija
   7. Patentiniai patikėtiniai
  6. Dizainas
   1. VPB oficialus biuletenis
   2. Elektroninės paslaugos
   3. Lietuvos Respublikos dizaino duomenų bazė
   4. Tarptautinio biuro Tarptautinių dizainų biuletenis
   5. Bendrijos dizaino biuletenis
   6. Prašymų formos
   7. Mokesčiai
   8. Pramoninės nuosavybės terminai
   9. Tarptautinė dizaino klasifikacija
   10. Teisinė informacija
   11. Tarptautinė dizaino registracija
   12. Patentiniai patikėtiniai
   13. Designview paieška
   14. DesignClass paieška
   15. ĮSPĖJIMAS: apgaulingi prašymai sumokėti mokesčius
  7. Prekių ženklai
   1. VPB oficialus biuletenis
   2. Elektroninės paslaugos
   3. Lietuvos Respublikos prekių ženklų duomenų bazė
   4. Tarptautinio biuro Tarptautinių prekių ženklų biuletenis
   5. Europos Sąjungos prekių ženklai
   6. Prašymų formos
   7. Mokesčiai
   8. Pramoninės nuosavybės terminai
   9. Tarptautinė prekių ir paslaugų klasifikacija
   10. TMClass paieška
   11. Tarptautinė ženklų vaizdinių elementų klasifikacija
   12. Teisinė informacija
   13. Patentiniai patikėtiniai
   14. Informacija apie Bedrijos prekių ženklo pakeitimą (ang. ,,conversion“) nacionaliniu
   15. TMview paieška
   16. ĮSPĖJIMAS: apgaulingi prašymai sumokėti mokesčius
   17. Prekių ženklais neregistruotini tarptautiniai farmacinių medžiagų pavadinimai (INN)
    1. Bendra informacija
    2. INN sąrašas
  8. Informacija
   1. VPB oficialus biuletenis
   2. Lietuvos Respublikos patentų duomenų bazė
   3. Lietuvos Respublikos įsigaliojusių Europos patentų duomenų bazė
   4. Lietuvos Respublikos dizaino duomenų bazė
   5. Lietuvos Respublikos prekių ženklų duomenų bazė
   6. Tarptautinio biuro Tarptautinių dizainų biuletenis
   7. Bendrijos dizaino biuletenis
   8. Tarptautinio biuro Tarptautinių prekių ženklų biuletenis
   9. Bendrijos prekių ženklų biuletenis
   10. lt.espacenet
   11. PATENTSCOPE search service
  9. Teisinė informacija
   1. Teisės aktų projektai
   2. Teisės aktai
   3. Teisės aktų paieška
   4. Tyrimai ir analizės
   5. Teisės aktų pažeidimai
   6. Teisinio reguliavimo stebėsena
  10. Apklausos
  11. Informacija pareiškėjams
   1. Išradimai > Informacija pareiškėjams
   2. Topografijos > Informacija pareiškėjams
   3. Dizainas > Informacija pareiškėjams
   4. Prekių ženklai > Informacija pareiškėjams
   5. Piliečių ir kitų asmenų aptarnavimas Valstybiniame patentų biure
   6. Viešosios ir (arba) administracinės paslaugos
    1. Kaip gauti išradimo patentą
    2. Kaip gauti topografijos registracijos liudijimą
    3. Kaip gauti dizaino registracijos liudijimą
    4. Kaip gauti prekės ženklo registracijos liudijimą
    5. Prašymų formos išradimo patentui gauti
    6. Prašymų formos topografijos registracijos liudijimui gauti
    7. Prašymų formos dizaino registracijos liudijimui gauti
    8. Prašymų formos prekės ženklo registracijos liudijimui gauti
    9. Online paslaugos
   7. Elektroninės paslaugos
   8. E-mokymai smulkiam ir vidutiniam verslui
  12. Paslaugos
   1. Prašymai
   2. Administracinės paslaugos