... 

Valstybinio patentų biuro leidžiamam biuleteniui – 25-eri

Prieš 25-erius metus, 1992 m. spalio viduryje, pirmą kartą buvo paskelbtas Valstybinio patentų biuro (VPB) leidžiamas oficialus biuletenis.  Pirmajame biuletenyje buvo galima rasti 6 patentuotus išradimus, 47 registruotus prekių ir paslaugų ženklus ir net 950 įmonių pavadinimus. Iki šios dienos išleisti 323 VPB oficialūs biuleteniai.

Pirmieji VPB patentai buvo išduoti profilaktinei priemonei prieš vėžinius susirgimus, specialiam dekoratyvinių dirbinių gamybos būdui, medžio tekinimo staklėms, įrenginiui jūros bangų energijai utilizuoti, preparatui nudegimams gydyti. Ilgiausiai (14 metų) iš paminėtų išradimų patentu buvo apsaugota profilaktinė priemonė prieš vėžinius susirgimus, kuri buvo – lietuviškas midus. Maksimalų patento galiojimo terminą – 20 metų, pasiekusių patentų per visą laikotarpį nuo 1992 m. buvo tik 138. Nuo 1992 m. iki 2017 m. spalio buvo išduoti 3464 patentai.

Pastaraisiais metais ryškėja tendencija, kad dažniausia patentu apsaugoti norima išradimus, skirtus žmogaus poreikiams tenkinti, bei fizikos ir chemijos srities išradimus. Tarp tokių išradimų – transporto priemonių padangų perdirbimo būdas ir įrenginys, elektrinė dviračio pavara, trimačių objektų spausdintuvas, nitratų kiekio augaluose sumažinimo būdas ir įrenginys. Kai kurie išradimai jau plačiai taikomi versle ir buityje, kai kurie iš jų naudojami tik mokslininkų laboratorijose, tačiau kiekvienas naujas išradimas suteikia unikalią naudą jo naudotojams. „Jeigu prieš 20 metų, daugeliui buvo sunku įsivaizduoti spausdintuvą, spausdinantį vazą arba skulptūrą, šiandien tai – nebestebina. Žmogaus protas, smalsumas ir naujausios technologinės žinios atveria galimybes sukurti sudėtingus ir inovatyvius išradimus, keičiančius ir tobulinančius pasaulį, kuriame gyvename.“ – teigė VPB direktorius A. Želvys.

Nuo 2005 m. VPB oficialus biuletenis pradėtas leisti elektroniniu būdu, už dešimtmečio – 2015 m. pabaigoje imta leisti du biuletenius: išradimų ir dizainų bei prekių ženklų. VPB oficialus biuletenis leidžiamas du kartus per mėnesį ir yra laisvai prieinamas VPB interneto svetainėje.

Valstybinis patentų biuras įkurtas 1991 m. balandžio 12 d. ir nuo veiklos pradžios vykdo valstybinį pramoninės nuosavybės objektų – išradimų, dizaino, prekių ženklų ir puslaidininkinių gaminių topografijų – apsaugos įteisinimą Lietuvoje ir atlieka centrinės pramoninės nuosavybės tarnybos funkcijas Europos Sąjungoje.2017-10-17Jūsų elektroninio pašto adresas:
Pasirinkite temą:
     Data: 2018-08-15, 19:29:10