...  >

Teisinė informacija

Paieška

1. Teisės aktai

1.1. Valstybinio patentų biuro Nuostatai (Teisingumo ministerijos įsakymai)

1.1. Prekių ženklai

1.1.1. Apeliacijų ir protestų nagrinėjimo taisyklių pakeitimas (nuo 2013-06-01) (VPB įsakymai, Taisyklės)

1.1.2. Apeliacijų ir protestų nagrinėjimo taisyklės (VPB įsakymai, Taisyklės)
Įsigalioja nuo 2010-01-01

1.1.3. LIETUVOS RESPUBLIKOS PREKIŲ ŽENKLŲ ĮSTATYMAS (Įstatymai)
Aktuali redakcija

1.1.4. Leidimų vartoti Lietuvos Respublikos oficialųjį ar tradicinį (trumpąjį) valstybės pavadinimą, herbą vėliavą ar kitus heraldikos objektus prekių ženkluose Komisijos pakeitimas (Teisingumo ministro 2009-11-30 įsakymas 1R-376) (Tvarkos)

1.1.5. Leidimų vartoti Lietuvos Respublikos oficialųjį ar tradicinį (trumpąjį) valstybės pavadinimą, herbą vėliavą ar kitus heraldikos objektus prekių ženkluose, tvarka (Teisingumo ministerijos įsakymai, Tvarkos)

1.1.6. Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro duomenų skelbimo tvarka ZR/02/2001 (VPB įsakymai, Tvarkos)

1.1.7. Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro nuostatai (Vyriausybės nutarimai, Nuostatai)

1.1.8. Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolo įgyvendinimo tvarka TZR/01/2001 doc 23.78 Kb (VPB įsakymai, Tvarkos)

1.1.9. Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolo įgyvendinimo tvarkos pakeitimas (nuo 2013-06-01) (VPB įsakymai, Tvarkos)

1.1.10. Metodiniai nurodymai dėl prekių ir paslaugų ženklų tapatumo bei panašumo nustatymo, patvirtinti VPB direktoriaus 1996-07-11 įsakymu Nr.28 doc 73.5 Kb (VPB įsakymai)

1.1.11. Prekių ženklų registravimo taisyklės (VPB įsakymai, Taisyklės)

1.1.12. Vyriausybės nutarimas Dėl įgaliojimų, susijusių su leidimo vartoti Lietuvos Respublikos oficiąlųjį ar tradicinį (trumpąjį) valstybės pavadinimą , herbą, vėliavą ar kitus valstybės heraldikos objektus arba juos mėgdžiojantį žymenį (Vyriausybės nutarimai)
įsigaliojo nuo 2004-05-14

1.2. Išradimai

1.2.1. Apeliacijų ir protestų nagrinėjimo taisyklių pakeitimas (nuo 2013-06-01) (VPB įsakymai, Taisyklės)

1.2.2. Apeliacijų ir protestų nagrinėjimo taisyklės (VPB įsakymai, Taisyklės)
Įsigalioja nuo 2010-01-01

1.2.3. Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 38(1) straipsnį (Vyriausybės nutarimai)

1.2.4. Europos patentų paraiškų padavimo ir Europos patentų galiojimo Lietuvos Respublikoje (išplėtimo į Lietuvos Respubliką) tvarkos aprašas (VPB įsakymai, Tvarkos)

1.2.5. LIETUVOS RESPUBLIKOS PATENTŲ ĮSTATYMAS (Įstatymai)
Aktuali redakcija

1.2.6. Lietuvos Respublikos patentų registro duomenų ir duomenų apie Europos patentų išplėtimą Lietuvos Respublikoje skelbimo tvarkos aprašas (VPB įsakymai, Tvarkos)

1.2.7. Lietuvos Respublikos patentų registro nuostatai (Vyriausybės nutarimai, Nuostatai)

1.2.8. Papildomos apsaugos liudijimų išdavimo taisyklės (VPB įsakymai, Taisyklės)

1.2.9. Patentų paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo taisyklės (VPB įsakymai, Taisyklės)

1.2.10. Prašymų atlikti paieškas Europos patentų tarnyboje teikimo ir vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas VPB direktoriaus 2014 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 3r-25 (VPB įsakymai, Taisyklės, Tvarkos)

1.2.11. Įstatymas dėl Europos patentų išdavimo konvencijos (Europos patentų konvencijos)65 straipsnio taikymo ratifikavimo (Įstatymai)

1.3. Dizainas

1.3.1. Apeliacijų ir protestų nagrinėjimo taisyklių pakeitimas (nuo 2013-06-01) (VPB įsakymai, Taisyklės)

1.3.2. Apeliacijų ir protestų nagrinėjimo taisyklės (VPB įsakymai, Taisyklės)
Įsigalioja nuo 2010-01-01

1.3.3. Dizaino registracijos taisyklės (VPB įsakymai, Taisyklės)

1.3.4. LIETUVOS RESPUBLIKOS DIZAINO ĮSTATYMAS (Įstatymai)
Aktuali redakcija

1.3.5. Leidimų vartoti Lietuvos Respublikos oficialųjį ar tradicinį (trumpąjį) valstybės pavadinimą, herbą vėliavą ar kitus heraldikos objektus prekių ženkluose Komisijos pakeitimas (Teisingumo ministro 2009-11-30 įsakymas 1R-376) (Tvarkos)

1.3.6. Leidimų vartoti Lietuvos Respublikos oficialųjį ar tradicinį (trumpąjį) valstybės pavadinimą, herbą vėliavą ar kitus heraldikos objektus prekių ženkluose, tvarka (Teisingumo ministerijos įsakymai, Tvarkos)

1.3.7. Lietuvos Respublikos dizaino registro duomenų skelbimo tvarkos aprašas DR/05/2008 doc 71.5 Kb (VPB įsakymai, Tvarkos)

1.3.8. Lietuvos Respublikos dizaino registro nuostatai (Vyriausybės nutarimai, Nuostatai)

1.3.9. Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Hagos susitarimo dėl pramoninio dizaino tarptautinės registracijos Ženevos akto ratifikavimo (Įstatymai)

1.3.10. Vyriausybės nutarimas Dėl įgaliojimų, susijusių su leidimo vartoti Lietuvos Respublikos oficiąlųjį ar tradicinį (trumpąjį) valstybės pavadinimą , herbą, vėliavą ar kitus valstybės heraldikos objektus arba juos mėgdžiojantį žymenį (Vyriausybės nutarimai)
įsigaliojo nuo 2004-05-14

1.4. Puslaidininkių gaminių topografijos

1.4.1. Apeliacijų ir protestų nagrinėjimo taisyklių pakeitimas (nuo 2013-06-01) (VPB įsakymai, Taisyklės)

1.4.2. Apeliacijų ir protestų nagrinėjimo taisyklės (VPB įsakymai, Taisyklės)
Įsigalioja nuo 2010-01-01

1.4.3. LIETUVOS RESPUBLIKOS PUSLAIDININKINIŲ GAMINIŲ TOPOGRAFIJŲ TEISINĖS APSAUGOS ĮSTATYMAS (Įstatymai)
Aktuali redakcija

1.4.4. Puslaidininkinių gaminių topografijų registravimo taisyklių pakeitimas (nuo 2013-06-01) (VPB įsakymai, Taisyklės)

1.4.5. Puslaidininkinių gaminių topografijų registravimo taisyklės (VPB įsakymai, Taisyklės)

1.5. Mokesčiai

1.5.1. Dėl tarptautinės patento paraiškos persiuntimo mokesčio patvirtinimo (VPB įsakymai)
Galioja iki 2014-12-31

1.5.2. Dėl tarptautinės patento paraiškos persiuntimo mokesčio patvirtinimo (Galioja nuo 2015-01-01) (VPB įsakymai)
Galioja nuo 2015-01-01

1.5.3. MOKESČIŲ UŽ PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS OBJEKTŲ REGISTRAVIMĄ ĮSTATYMAS (Įstatymai)

1.5.4. MOKESČIŲ UŽ PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS OBJEKTŲ REGISTRAVIMĄ ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS (Įstatymai)
(įsigalios nuo 2015-01-01)

1.6. Nuostatai

1.6.1. Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos apdovanojimo jaunajam išradėjui nuostatai, patvirtinti Valstybinio patentų direktoriaus 2011 m. vasario 3 d. įsakymu Nr.3R-15 (aktuali redakcija) doc 25.66 Kb (VPB įsakymai, Nuostatai)

1.6.2. Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos apdovanojimų už pramoninės nuosavybės objektų patentavimą ir registravimą nuostatai (Nuostatai)

1.6.3. Patentinių patikėtinių nuostatai (Vyriausybės nutarimai, Nuostatai)

1.6.4. VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO NUOSTATAI (Teisingumo ministerijos įsakymai, Nuostatai)

1.6.5. VPB direktoriaus 2007-02-09 įsakymas Nr. 3R-14 Dėl PINO apdovanojimų už pramoninės nuosavybės objektų patentavimą ir registravimą nuostatų pakeitimo ir vertinimo komisijos sudarymo (VPB įsakymai, Nuostatai)

1.6.6. Valstybinio patentų biuro Nuostatai (Teisingumo ministerijos įsakymai)

1.7. Registrai

1.7.1. Lietuvos Respublikos dizaino registro duomenų skelbimo tvarkos aprašas DR/05/2008 doc 71.5 Kb (VPB įsakymai, Tvarkos)

1.7.2. Lietuvos Respublikos dizaino registro nuostatai (Vyriausybės nutarimai, Nuostatai)

1.7.3. Lietuvos Respublikos patentų registro duomenų ir duomenų apie Europos patentų išplėtimą Lietuvos Respublikoje skelbimo tvarkos aprašas (VPB įsakymai, Tvarkos)

1.7.4. Lietuvos Respublikos patentų registro nuostatai (Vyriausybės nutarimai, Nuostatai)

1.7.5. Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro duomenų skelbimo tvarka ZR/02/2001 (VPB įsakymai, Tvarkos)

1.7.6. Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro nuostatai (Vyriausybės nutarimai, Nuostatai)

1.9. Valstybinio patentų biuro vidaus tvarkos dokumentai

1.9.1. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure taisyklės, patvirtintos VPB direktoriaus 2007-11-28 įsakymu Nr. 3R-89 doc 80.5 Kb (VPB įsakymai)

1.9.2. Dokumentų teikimo Lietuvos Respublikos valstybiniam patentų biurui elektroniniu būdu taisyklės, patvirtintos VPB direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 3R-41 (VPB direktoriaus 2014 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 3R-47 redakcija) (VPB įsakymai, Taisyklės)

1.9.3. Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro darbo reglamentas, patvirtintas VPB direktoriaus 2015-01-22 įsakymu Nr. 3R-4 doc 218.5 Kb (VPB įsakymai)

1.9.4. Prašymų teikimo Lietuvos Respublikos valstybiniam patentų biurui elektroniniu būdu vartotojo instrukcija, patvirtinta VPB direktoriaus 2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 3R-49 pdf 362.11 Kb (VPB įsakymai, Tvarkos)

1.9.5. Prekių ženklų ir dizainų paraiškų ir susijusių prašymų teikimo elektroniniu būdu vartotojo instrukcija, patvirtinta VPB direktoriaus 2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 3R-49 pdf 3.03 Mb (VPB įsakymai, Tvarkos)

1.9.6. VPB direktoriaus 2009 m. kovo 13 d. įsakymas "Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro Oficialaus biuletenio skelbimo elektronine forma" (VPB įsakymai)

1.9.7. Valstybinio patentų biuro direktoriaus 2009-08-21 įsakymas Nr. 3R-51 "Dėl Valstybinio patentų biuro išduodamų formų patvirtinimo" (VPB įsakymai)

1.10. Patentiniai patikėtiniai

1.10.1. Patentinio patikėtinio egzaminų organizavimo ir laikymo tvarkos aprašas, patvirtintas VPB direktoriaus 2008-08-28 įsakymu Nr. 3R-62 (Tvarkos)

1.10.2. Patentinių patikėtinių nuostatai (Vyriausybės nutarimai, Nuostatai)


2. Tarptautiniai teisės aktai

2.1. Patentų teisės sutartis (Tarptautinės sutartys)

2.2. Susitarimas dėl Bendro patentų teismo pdf 391.09 Kb (Tarptautinės sutartys)

2.1. Išradimai

2.1.1. Budapešto sutartis dėl tarptautinio mikroorganizmų deponavimo pripažinimo patentavimo procedūros reikmėms (Tarptautinės sutartys)

2.1.2. European Patent Convention (EPC) and Implementing Regulations (Taisyklės, Konvencijos)

2.1.3. Europos patentų konvencija (EPC 2000) (Taisyklės, Konvencijos, Protokolai)

2.1.4. Guidelines for handling European patent applications at the competent authorities of the EPC contracting states pdf 207.39 Kb (Taisyklės)

2.1.5. Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės saugojimo (Konvencijos, Tarptautinės sutartys)

2.1.6. Patentinės kooperacijos sutartis (PCT) (Tarptautinės sutartys)

2.1.7. Patentų teisės sutartis (Tarptautinės sutartys)

2.1.8. Susitarimas dėl Bendro patentų teismo pdf 391.09 Kb (Tarptautinės sutartys)

2.2. Prekių ženklai

2.2.1. Bendra rekomendacija dėl plačiai žinomų ženklų apsaugos nuostatų doc 123 Kb (Tarptautinės sutartys)

2.2.2. Bendrosios taisyklės pagal Madrido sutartį dėl tarptautinės ženklų registracijos ir su šia sutartimi susijusį protokolą doc 343.5 Kb (Taisyklės, Tarptautinės sutartys)

2.2.3. MADRIDO SUTARTIES DĖL TARPTAUTINĖS ŽENKLŲ REGISTRACIJOS PROTOKOLAS (Tarptautinės sutartys, Protokolai)

2.2.4. NICOS SUTARTIS DĖL TARPTAUTINĖS PREKIŲ IR PASLAUGŲ ŽENKLŲ REGISTRAVIMO KLASIFIKACIJOS, PERŽIŪRĖTA STOKHOLME 1967 METŲ LIEPOS 14 D., ŽENEVOJE 1977 METŲ GEGUŽĖS 13 D. IR PATAISYTA ŽENEVOJE 1979 METŲ SPALIO 2 D (Tarptautinės sutartys)

2.2.5. Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės saugojimo (Konvencijos, Tarptautinės sutartys)

2.2.6. SINGAPŪRO SUTARTIS DĖL PREKIŲ ŽENKLŲ ĮSTATYMŲ (Tarptautinės sutartys)
Įsigaliojo 2013-06-01

2.2.7. SUTARTIS DĖL PREKIŲ ŽENKLŲ ĮSTATYMŲ (Tarptautinės sutartys)

2.2.8. Singapūro sutarties dėl prekių ženklų įstatymų taisyklės doc 94 Kb (Taisyklės, Tarptautinės sutartys)

2.3. Dizainas

2.3.1. Bendrosios taisyklės pagal Hagos susitarimo 1999 m. aktą, 1960 m. aktą ir 1934 m. aktą doc 315 Kb (Taisyklės, Tarptautinės sutartys)

2.3.2. Hagos susitarimo dėl pramoninio dizaino tarptautinės registracijos Ženevos aktas doc 181.5 Kb (Tarptautinės sutartys)

2.3.3. Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės saugojimo (Konvencijos, Tarptautinės sutartys)

2.4. Puslaidininkių gaminių topografijos

2.4.1. Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės saugojimo (Konvencijos, Tarptautinės sutartys)


4. ES dokumentai

4.1. 1986 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva dėl puslaidininkių įtaisų topografijų teisinės apsaugos (Direktyvos)

4.1. Išradimai

4.1.1. 1996 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1610/96 dėl augalų apsaugos priemonių papildomos apsaugos liudijimo sukūrimo (Reglamentai)

4.1.2. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2004/48/EB Dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo (Direktyvos)

4.1.3. 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas(EB) Nr. 816/2006 Dėl patentų, susijusių su farmacijos produktų, eksportuojamų į šalis, turinčias problemų visuomenės sveikatos srityje, gamyba, priverstinio licencijavimo pdf 268.89 Kb (Reglamentai)

4.1.4. 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) NR. 1901/2006 Dėl pediatrijoje vartojamų vaistinių preparatų, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 1768/92, Direktyvą 2001/20/EB, Direktyvą 2001/83/EB ir Reglamentą (EB) pdf 236.6 Kb (Reglamentai)

4.1.5. 2009 m. gegužės 6 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 469/2009 dėl medicinos produktų papildomos apsaugos liudijimo (kodifikuota redakcija (Reglamentai)

4.1.6. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 1998 m. liepos 6 d. dėl teisinės biotechnologinių išradimų apsaugos (98/44/EB) (Direktyvos)

4.2. Prekių ženklai

4.2.1. 1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2868/95 skirtas įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (Reglamentai)

4.2.2. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2004/48/EB Dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo (Direktyvos)

4.2.3. 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (kodifikuota redakcija) (Direktyvos)

4.2.4. 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (Kodifikuota redakcija) (Reglamentai)
Tekstas svarbus EEE

4.3. Dizainas

4.3.1. 1998 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 98/71/EB Dėl teisinės dizaino apsaugos (Direktyvos)

4.3.2. 2001 m. gruodžio 12 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr.6/2002 dėl Bendrijos dizaino (Reglamentai)

4.3.3. 2002 m. spalio 21 d. Komisijos Reglamentas (EB) Nr.2245/2002, įgyvendinantis Tarybos Reglamentą (EB) Nr.6/2002 dėl Bendrijos dizaino (Reglamentai)

4.3.4. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2004/48/EB Dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo (Direktyvos)

4.3.5. 2006 m. gruodžio 18 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1891/2006, iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 6/2002 ir (EB) Nr. 40/94, siekiant įgyvendinti Europos Bendrijos prisijungimą prie Hagos susitarimo (Reglamentai)

4.3.6. 2006 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimas, patvirtinantis Europos Bendrijos prisijungimą prie Hagos susitarimo dėl pramoninio dizaino tarptautinės registracijos Ženevos akto, priimto 1999 m. liepos 2 d. Ženevoje (2006/954/EB) (Sprendimai)

4.4. Puslaidininkių gaminių topografijos

4.4.1. 1986 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva dėl puslaidininkių įtaisų topografijų teisinės apsaugos (Direktyvos)

4.4.2. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2004/48/EB Dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo (Direktyvos)


5. Paraiškų formos

5.1. Dizaino registracijos paraisku formos (VPB įsakymai, Taisyklės)

5.1. Apeliacijos

5.1.1. Apeliacijų ir protestų nagrinėjimo taisyklės (VPB įsakymai, Taisyklės)
Įsigalioja nuo 2010-01-01

5.2. Išradimai

5.2.1. Advice of despatch (EPO Form 1029) pdf 63.67 Kb (Taisyklės)

5.2.2. Communication pursuant to Art. 77(5) EPC (EPO Form 1040) pdf 90.49 Kb (Taisyklės)

5.2.3. Designation of inventor (EPO Form 1002) pdf 49.05 Kb (Taisyklės)

5.2.4. Guidelines for handling European patent applications pdf 22.83 Kb (Taisyklės)

5.2.5. Notes on the request for grant of a European patent (EPO Form 1001) pdf 133.92 Kb (Taisyklės)

5.2.6. Numbering system for patent applications pdf 62.64 Kb (Taisyklės)

5.2.7. PRAŠYMAS PASKELBTI EUROPOS PATENTO PARAIŠKOS APIBRĖŽTIES VERTIMĄ EPK-1/2006 forma doc 58 Kb (VPB įsakymai, Tvarkos)

5.2.8. Payment of fees and costs (EPO Form 1010) pdf 59.4 Kb (Taisyklės)

5.2.9. Receipt for documents/Communication under Rule 24(4) EPC (EPO Form 1001.6) pdf 54.39 Kb (Taisyklės)

5.2.10. Request for grant of a European patent (EPO Form 1001) pdf 65.09 Kb (Taisyklės)

5.4. Dizainas

5.4.1. Dizaino registracijos paraisku formos (VPB įsakymai, Taisyklės)


Paieška


Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 3, LT-09310 Vilnius, Lietuva, tel. (8 5) 2780250, faks. (8 5) 2750723, el. paštas spb@vpb.gov.lt

Duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188708943