Logo
LT | EN
  Išradimai
duomenų bazė >>>
  Topografijos
duomenų bazė >>>
  Dizainas
duomenų bazė >>>
  Prekių ženklai
duomenų bazė >>>
Counter
Iš viso apsilankė : 13537824
Šiandien apsilankė : 287
Dabar naršo : 31
 ...  > Paslaugos > Administracinės paslaugos

 

1 -  Patento išdavimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

2 - Patento galiojimo pratęsimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

3 - Europos patento galiojimo pratęsimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

4 - Papildomos apsaugos liudijimo galiojimo termino pratęsimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

5 - Patento paraiškos nagrinėjimo tęsimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

6 - Patento paraiškos ankstesnio paskelbimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

7 - Papildomos apsaugos liudijimo galiojimo termino pratęsimo (pediatrinis pratęsimas) administracinės paslaugos teikimo aprašymas

8 - Prašymo suteikti prioritetą taisymo ar pildymo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

9 - Europos patento paraiškos išradimo apibrėžties vertimo paskelbimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

10 - Europos patento išradimo apibrėžties vertimo paskelbimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

11 - Europos patento pakeistos išradimo apibrėžties vertimo paskelbimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

12 - Prioriteto teisės atkūrimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

13 - Teisių atkūrimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

14 - Papildomos apsaugos liudijimo išdavimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

15 - PCT paraiškos (paduodamos per VPB) nagrinėjimo ir persiuntimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

16 - Europos patento paraiškos (paduodamos per VPB) persiuntimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

17 - Viešosios licencijos įrašymo į Lietuvos Respublikos patentų registrą administracinės paslaugos teikimo aprašymas

18 - Pasinaudojimo vieša licencija administracinės paslaugos teikimo aprašymas

19 - Viešos licencijos atšaukimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

20 - Dizaino registracijos liudijimo išdavimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

21 - Lietuvos Respublikos dizaino įstatymo numatyto termino pratęsimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

22 - Lietuvos Respublikos dizaino įstatyme nustatyto termino atnaujinimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

23 - Paraiškos bendrijos dizainui registruoti persiuntimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

24 - Tarptautinės dizaino paraiškos persiuntimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

25 - Dizaino registracijos galiojimo pratęsimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

26 - Prekių ženklo registracijos liudijimo išdavimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

27 - Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo nustatyto termino pratęsimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

28 - Prekių ir (arba) paslaugų sąrašo (paraiškoje arba prekių ženklo registracijoje) susiaurinimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

29 - Nacionalinės prekių ženklo registracijos pakeitimo tarptautine registracija administracinės paslaugos teikimo aprašymas

30 - Tarptautinės prekių ženklo paraiškos nagrinėjimo ir persiuntimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

31 - Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo nustatyto praleisto termino atkūrimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

32 - Susipažinimo su kolektyvinio prekių ženklo naudojimo nuostatais administracinės paslaugos teikimo aprašymas

33 - Prekių ženklo registracijos galiojimo pratęsimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

34 - Puslaidininkinio gaminio topografijos registracijos liudijimo išdavimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

35 - Išrašo iš Lietuvos Respublikos patentų registro,  Lietuvos Respublikoje įsigaliojusių europos patentų duomenų bazės, Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro, Lietuvos Respublikos dizaino registro išdavimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

36 - Patento, dizaino ar prekių ženklo paraiškos patvirtintos kopijos išdavimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

37 - Prekių ženklo arba dizaino registracijos liudijimo dublikato administracinės paslaugos teikimo aprašymas

38 - Pakeitimo įrašymo arba klaidos ištaisymo patento paraiškoje, Lietuvos Respublikos patentų registre, Lietuvos Respublikoje įsigaliojusių Europos patentų duomenų bazėje, prekių ženklo paraiškoje, Lietuvos Respublikos prekių ženklo registre, dizaino paraiškoje, Lietuvos Respublikos dizaino registre paslauga

39 - Licencinės (sublicencinės) sutarties įregistravimo į Lietuvos Respublikos patentų registrą, Lietuvos Respublikoje įsigaliojusių Europos patentų duomenų bazę, Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrą ar Lietuvos Respublikos dizaino registrą paslauga

40 - Teisių į patento paraišką ar patentą, pareikštą registruoti ar įregistruotą prekių ženklą, dizainą, perdavimo įrašymo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

41 - Patento, dizaino ar prekių ženklo paraiškos atšaukimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

42 - Apeliacijos dėl patento, dizaino ar prekių ženklo nagrinėjimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

43 - Protesto dėl dizaino ar prekių ženklo nagrinėjimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

44 - Patento atsisakymo, prekių ženklo ar dizaino išregistravimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

45 - Prekių ženklo paraiškos arba registracijos padalinimo, dizaino paraiškos išskyrimo, patento paraiškos atskyrimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

46 - Prieigos prie duomenų bazių administracinės paslaugos teikimo aprašymas

47 - Prieigos prie valstybinio patentų biuro oficialaus biuletenio administracinės paslaugos teikimo aprašymas

48 - Patentinio patikėtinio įregistravimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

49 - Pakeitimo įrašymo į Lietuvos Respublikos patentinių patikėtinių registrą administracinės paslaugos teikimo aprašymas

50 - Patentinio patikėtinio egzamino laikymo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

51 - Prašymo dėl leidimo vartoti Lietuvos Respublikos valstybės pavadinimą prekių ženkluose ar dizaine administracinės paslaugos teikimo aprašymas

52 - Prašymo atlikti paiešką Europos patentų tarnyboje pateikimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

53 - Informacijos apie pramoninės nuosavybės objektų registravimą teikimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

54 - Metodinės pagalbos pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais teikimo paslaugos aprašymas

55 - Mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą nepanaudojimo valstybiniame patentų biure patvirtinimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

56 - Valstybinio patentų biuro administracinės procedūros administracinės paslaugos teikimo aprašymas

57 - Pakartotinės prekių ženklo ekspertizės atlikimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

 

Veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema