Logo
LT | EN
  Išradimai
duomenų bazė >>>
  Topografijos
duomenų bazė >>>
  Dizainas
duomenų bazė >>>
  Prekių ženklai
duomenų bazė >>>
Counter
Iš viso apsilankė : 13537820
Šiandien apsilankė : 283
Dabar naršo : 27
 ...  > Topografijos > Teisinė informacija

Teisinė informacija

Teisinės informacijos portalas

 

1. Teisės aktai

1.1. Išradimai

1.1.1. Apeliacijų ir protestų nagrinėjimo taisyklės AP/01/2005 [ DOC 109 Kb ] (VPB įsakymai, Taisyklės)

1.1.2. Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 38(1) straipsnį (Vyriausybės nutarimai)

1.1.3. Europos patentų paraiškų padavimo ir Europos patentų galiojimo Lietuvos Respublikoje tvarka [ DOC 88 Kb ] (VPB įsakymai, Tvarkos)

1.1.4. LIETUVOS RESPUBLIKOS PATENTŲ ĮSTATYMAS (Įstatymai) Aktuali redakcija

1.1.5. Lietuvos Respublikos patentų registro duomenų ir duomenų apie Europos patentų išplėtimą Lietuvos Respublikoje skelbimo tvarka IR/02/2003 (VPB įsakymai, Tvarkos)

1.1.6. Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Europos patentų išdavimo konvencijų (Europos patentų konvencijų) ratifikavimo (Įstatymai)

1.1.7. Papildomos apsaugos liudijimų išdavimo taisyklės PA/01/2001 (VPB įsakymai, Taisyklės)

1.1.8. Patentinių paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo taisyklės IR/01/98 (VPB įsakymai, Taisyklės)

1.2. Prekių ženklai

1.2.1. Apeliacijų ir protestų nagrinėjimo taisyklės AP/01/2005 [ DOC 109 Kb ] (VPB įsakymai, Taisyklės)

1.2.2. Bendrosios taisyklės pagal Madrido sutartį dėl tarptautinės ženklų registracijos ir su šia sutartimi susijusį protokolą [ DOC 343.5 Kb ] (VPB įsakymai, Taisyklės)

1.2.3. LIETUVOS RESPUBLIKOS PREKIŲ ŽENKLŲ ĮSTATYMAS (Įstatymai) Aktuali redakcija

1.2.4. Leidimų vartoti Lietuvos Respublikos oficialųjį ar tradicinį (trumpąjį) valstybės pavadinimą, herbą vėliavą ar kitus heraldikos objektus prekių ženkluose, tvarka [ DOC 100 Kb ] (Teisingumo ministerijos įsakymai, Tvarkos)

1.2.5. Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro duomenų skelbimo tvarka ZR/02/2001 (VPB įsakymai, Tvarkos)

1.2.6. Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolo įgyvendinimo tvarka TZR/01/2001 (VPB įsakymai, Tvarkos)

1.2.7. Metodiniai nurodymai dėl prekių ir paslaugų ženklų tapatumo bei panašumo nustatymo, patvirtinti VPB direktoriaus 1996-07-11 įsakymu Nr.28 [ DOC 73.5 Kb ] (VPB įsakymai)

1.2.8. Prekių ženklų registravimo taisyklės ZR/03/2004 (VPB įsakymai, Taisyklės)

1.2.9. Vyriausybės nutarimas Dėl įgaliojimų, susijusių su leidimo vartoti Lietuvos Respublikos oficiąlųjį ar tradicinį (trumpąjį) valstybės pavadinimą , herbą, vėliavą ar kitus valstybės heraldikos objektus arba juos mėgdžiojantį žymenį (Vyriausybės nutarimai) įsigaliojo nuo 2004-05-14

1.3. Dizainas

1.3.1. Apeliacijų ir protestų nagrinėjimo taisyklės AP/01/2005 [ DOC 109 Kb ] (VPB įsakymai, Taisyklės)

1.3.2. Dizaino registracijos taisyklės DR/03/2004 (VPB įsakymai, Taisyklės)

1.3.3. LIETUVOS RESPUBLIKOS DIZAINO ĮSTATYMAS (Įstatymai) Aktuali redakcija

1.3.4. Leidimų vartoti Lietuvos Respublikos oficialųjį ar tradicinį (trumpąjį) valstybės pavadinimą, herbą vėliavą ar kitus heraldikos objektus prekių ženkluose, tvarka [ DOC 100 Kb ] (Teisingumo ministerijos įsakymai, Tvarkos)

1.3.5. Lietuvos Respublikos dizaino registro duomenų skelbimo tvarka DR/02/2003 (VPB įsakymai, Tvarkos)

1.3.6. Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Hagos susitarimo dėl pramoninio dizaino tarptautinės registracijos Ženevos akto ratifikavimo (Įstatymai)

1.3.7. Vyriausybės nutarimas Dėl įgaliojimų, susijusių su leidimo vartoti Lietuvos Respublikos oficiąlųjį ar tradicinį (trumpąjį) valstybės pavadinimą , herbą, vėliavą ar kitus valstybės heraldikos objektus arba juos mėgdžiojantį žymenį (Vyriausybės nutarimai) įsigaliojo nuo 2004-05-14

1.4. Puslaidininkių gaminių topografijos

1.4.1. Apeliacijų ir protestų nagrinėjimo taisyklės AP/01/2005 [ DOC 109 Kb ] (VPB įsakymai, Taisyklės)

1.4.2. LIETUVOS RESPUBLIKOS PUSLAIDININKINIŲ GAMINIŲ TOPOGRAFIJŲ TEISINĖS APSAUGOS ĮSTATYMAS [ DOC 101 Kb ] (Įstatymai) Aktuali redakcija

1.4.3. Puslaidininkinių gaminių topografijų registracijos taisyklės TR/01/99 (VPB įsakymai, Taisyklės)

1.5. Mokesčiai

1.5.1. MOKESČIŲ UŽ PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS OBJEKTŲ REGISTRAVIMĄ ĮSTATYMAS (Įstatymai)

1.6. Nuostatai

1.6.1. Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos apdovanojimų už pramoninės nuosavybės objektų patentavimą ir registravimą nuostatai (Nuostatai)

1.6.2. Patentinių patikėtinių nuostatai (Vyriausybės nutarimai, Nuostatai)

1.6.3. VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO NUOSTATAI [ DOC 63.5 Kb ] (Teisingumo ministerijos įsakymai, Nuostatai)

1.7. Registrai

1.7.1. Lietuvos Respublikos dizaino registro duomenų skelbimo tvarka DR/02/2003 (VPB įsakymai, Tvarkos)

1.7.2. Lietuvos Respublikos dizaino registro nuostatai (Vyriausybės nutarimai, Nuostatai)

1.7.3. Lietuvos Respublikos patentų registro duomenų ir duomenų apie Europos patentų išplėtimą Lietuvos Respublikoje skelbimo tvarka IR/02/2003 (VPB įsakymai, Tvarkos)

1.7.4. Lietuvos Respublikos patentų registro nuostatai (Vyriausybės nutarimai, Nuostatai)

1.7.5. Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro duomenų skelbimo tvarka ZR/02/2001 (VPB įsakymai, Tvarkos)

1.7.6. Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro nuostatai (Vyriausybės nutarimai)

1.9. Valstybinio patentų biuro vidaus tvarkos dokumentai

1.9.1. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure taisyklės, patvirtintos VPB direktoriaus 2007-11-28 įsakymu Nr. 3R-89 [ DOC 80.5 Kb ] (VPB įsakymai)

1.9.2. Laikinosios Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro vidaus tvarkos taisyklės [ DOC 32.5 Kb ] (Taisyklės)

1.9.3. Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro darbo reglamentas, patvirtintas VPB direktoriaus 2003-06-30 įsakymu Nr. 3R-69 [ DOC 183 Kb ] (VPB įsakymai)

1.9.4. Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro direktoriaus 2008 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. 3R-13 "Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro tarnybinių automobilių naudojimo" [ DOC 28 Kb ] (VPB įsakymai)

1.9.5. Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro tarnybinių ir netarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo taisyklės, patvirtintos VPB direktoriaus 2004 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 3R-126 (pakeistos) [ DOC 57 Kb ] (Taisyklės)

1.10. Patentiniai patikėtiniai

1.10.1. Patentinio patikėtinio egzaminų organizavimo ir laikymo tvarkos aprašas, patvirtintas VPB direktoriaus 2008-08-28 įsakymu Nr. 3R-62 (Tvarkos)

1.10.2. Patentinių patikėtinių nuostatai (Vyriausybės nutarimai, Nuostatai)

2. Tarptautiniai teisės aktai

2.1. Išradimai

2.1.1. BUDAPEŠTO SUTARTIS DĖL TARPTAUTINIO MIKROORGANIZMŲ DEPONAVIMO PRIPAŽINIMO PATENTAVIMO PROCEDŪROS REIKMĖMS (Tarptautinės sutartys)

2.1.2. European Patent Convention (EPC) and Implementing Regulations (Taisyklės, Konvencijos)

2.1.3. Europos patentų išdavimo konvencija (Europos patentų konvencija), pasirašyta 1973 m. spalio 5 d. Miunchene (Taisyklės, Konvencijos, Protokolai) galiojanti redakcija

2.1.4. Europos patentų išdavimo konvencija (Europos patentų konvencija), persvarstyta 2000 m. lapkričio 29 d. Miunchene (Taisyklės, Konvencijos, Protokolai)

2.1.5. Guidelines for handling European patent applications at the competent authorities of the EPC contracting states [ PDF 207.39 Kb ] (Taisyklės)

2.1.6. Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Europos patentų išdavimo konvencijų (Europos patentų konvencijų) ratifikavimo (Įstatymai)

2.1.7. PARYŽIAUS KONVENCIJA DĖL PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS SAUGOJIMO (Konvencijos, Tarptautinės sutartys)

2.1.8. PATENTINĖS KOOPERACIJOS SUTARTIS (PCT)* (Tarptautinės sutartys)

2.2. Prekių ženklai

2.2.1. MADRIDO SUTARTIES DĖL TARPTAUTINĖS ŽENKLŲ REGISTRACIJOS PROTOKOLAS (Tarptautinės sutartys, Protokolai)

2.2.2. NICOS SUTARTIS DĖL TARPTAUTINĖS PREKIŲ IR PASLAUGŲ ŽENKLŲ REGISTRAVIMO KLASIFIKACIJOS, PERŽIŪRĖTA STOKHOLME 1967 METŲ LIEPOS 14 D., ŽENEVOJE 1977 METŲ GEGUŽĖS 13 D. IR PATAISYTA ŽENEVOJE 1979 METŲ SPALIO 2 D (Tarptautinės sutartys)

2.2.3. PARYŽIAUS KONVENCIJA DĖL PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS SAUGOJIMO (Konvencijos, Tarptautinės sutartys)

2.2.4. SINGAPŪRO SUTARTIS DĖL PREKIŲ ŽENKLŲ ĮSTATYMŲ [ DOC 154.5 Kb ] (Tarptautinės sutartys) Neratifikuota

2.2.5. SUTARTIS DĖL PREKIŲ ŽENKLŲ ĮSTATYMŲ (Tarptautinės sutartys)

2.3. Dizainas

2.3.1. Bendrosios taisyklės pagal Hagos susitarimo 1999 m. aktą, 1960 m. aktą ir 1934 m. aktą [ DOC 315 Kb ] (Taisyklės, Tarptautinės sutartys)

2.3.2. Hagos susitarimo dėl pramoninio dizaino tarptautinės registracijos Ženevos aktas [ DOC 181.5 Kb ] (Tarptautinės sutartys)

2.3.3. PARYŽIAUS KONVENCIJA DĖL PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS SAUGOJIMO (Konvencijos, Tarptautinės sutartys)

2.4. Puslaidininkių gaminių topografijos

2.4.1. PARYŽIAUS KONVENCIJA DĖL PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS SAUGOJIMO (Konvencijos, Tarptautinės sutartys)

3. Teisės aktų projektai

3.1. Išradimai

3.1.1. Lietuvos Respublikos patentų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas [ DOC 267 Kb ] (Įstatymai) 2008-08-20 redakcija

3.1.2. Lietuvos Respublikos įstatymo Dėl susitarimo dėl Europos patentų išdavimo konvencijos (Europos patentų konvencijos) 65 straipsnio taikymo ratifikavimo projektas (Įstatymai)

3.1.3. Lietuvos Respublikos įstatymo Dėl susitarimo dėl Europos patentų išdavimo konvencijos (Europos patentų konvencijos) 65 straipsnio taikymo ratifikavimo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS (Įstatymai)

3.1.4. Lietuvos Respublikos įstatymo dėl Patentų teisės sutarties ratifikavimo projektas [ DOC 28.5 Kb ] (Įstatymai)

3.1.5. Lietuvos Respublikos įstatymo dėl Patentų teisės sutarties ratifikavimo projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS [ DOC 45.5 Kb ] (Įstatymai)

3.3. Dizainas

3.3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 325 „Dėl Lietuvos Respublikos dizaino registro įsteigimo ir Lietuvos Respublikos dizaino registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo [ DOC 80.5 Kb ] (Vyriausybės nutarimai, Nuostatai)

4. ES dokumentai

4.1. Išradimai

4.1.1. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2004/48/EB Dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo (Direktyvos)

4.1.2. 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas(EB) Nr. 816/2006 Dėl patentų, susijusių su farmacijos produktų, eksportuojamų į šalis, turinčias problemų visuomenės sveikatos srityje, gamyba, priverstinio licencijavimo [ PDF 268.89 Kb ] (Reglamentai)

4.1.3. 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) NR. 1901/2006 Dėl pediatrijoje vartojamų vaistinių preparatų, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 1768/92, Direktyvą 2001/20/EB, Direktyvą 2001/83/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 726/20 [ PDF 236.6 Kb ] (Reglamentai)

4.1.4. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 1998 m. liepos 6 d. dėl teisinės biotechnologinių išradimų apsaugos (98/44/EB) [ DOC 95.5 Kb ] (Direktyvos)

4.1.5. Future work with respect to global patent law harmonisation [ DOC 74.5 Kb ] (Sprendimai, LT pozicijos, ES Pasiūlymai)

4.2. Prekių ženklai

4.2.1. 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmoji Tarybos Direktyva valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (89/104/EEB) (Direktyvos)

4.2.2. 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (Reglamentai) Nėra teksto lietuvių kalba

4.2.3. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2004/48/EB Dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo (Direktyvos)

4.3. Dizainas

4.3.1. 1998 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 98/71/EB Dėl teisinės dizaino apsaugos (Direktyvos)

4.3.2. 2001 m. gruodžio 12 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr.6/2002 dėl Bendrijos dizaino (Reglamentai)

4.3.3. 2002 m. spalio 21 d. Komisijos Reglamentas (EB) Nr.2245/2002, įgyvendinantis Tarybos Reglamentą (EB) Nr.6/2002 dėl Bendrijos dizaino (Reglamentai)

4.3.4. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2004/48/EB Dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo (Direktyvos)

4.3.5. 2006 m. gruodžio 18 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1891/2006, iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 6/2002 ir (EB) Nr. 40/94, siekiant įgyvendinti Europos bendrijos prisijungimą prie Hagos susitarimo dėl pramoninio dizaino tarptautinės registracijos (Reglamentai)

4.3.6. 2006 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimas, patvirtinantis Europos bendrijos prisijungimą prie Hagos susitarimo dėl pramoninio dizaino tarptautinės registracijos Ženevos akto, priimto 1999 m. liepos 2 d. Ženevoje (2006/954/EB) (Sprendimai)

4.4. Puslaidininkių gaminių topografijos

4.4.1. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2004/48/EB Dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo (Direktyvos)

5. Paraiškų formos

5.1. Apeliacijos

5.1.1. Apeliacijų ir protestų nagrinėjimo taisyklės AP/01/2005 [ DOC 109 Kb ] (VPB įsakymai, Taisyklės)

5.2. Išradimai

5.2.1. Advice of despatch (EPO Form 1029) [ PDF 63.67 Kb ] (Taisyklės)

5.2.2. Communication pursuant to Art. 77(5) EPC (EPO Form 1040) [ PDF 90.49 Kb ] (Taisyklės)

5.2.3. Designation of inventor (EPO Form 1002) [ PDF 49.05 Kb ] (Taisyklės)

5.2.4. Guidelines for handling European patent applications [ PDF 22.83 Kb ] (Taisyklės)

5.2.5. Notes on the request for grant of a European patent (EPO Form 1001) [ PDF 133.92 Kb ] (Taisyklės)

5.2.6. Numbering system for patent applications [ PDF 62.64 Kb ] (Taisyklės)

5.2.7. PRAŠYMAS PASKELBTI EUROPOS PATENTO PARAIŠKOS APIBRĖŽTIES VERTIMĄ EPK-1/2006 forma [ DOC 58 Kb ] (VPB įsakymai, Tvarkos)

5.2.8. Payment of fees and costs (EPO Form 1010) [ PDF 59.4 Kb ] (Taisyklės)

5.2.9. Receipt for documents/Communication under Rule 24(4) EPC (EPO Form 1001.6) [ PDF 54.39 Kb ] (Taisyklės)

5.2.10. Request for grant of a European patent (EPO Form 1001) [ PDF 65.09 Kb ] (Taisyklės)

5.4. Dizainas

5.4.1. Dizaino registracijos paraisku formos [ DOC 66 Kb ] (VPB įsakymai, Taisyklės)