Logo
LT | EN
  Išradimai
duomenų bazė >>>
  Topografijos
duomenų bazė >>>
  Dizainas
duomenų bazė >>>
  Prekių ženklai
duomenų bazė >>>
Counter
Iš viso apsilankė : 13535934
Šiandien apsilankė : 3691
Dabar naršo : 46
 ...  > Meniu > Korupcijos prevencija

KORUPCIJOS PREVENCIJA

 

Poskyris

Informacija

Korupcijos prevencijos programos

 

Valstybiniame patentų biure atskira kovos su korupcija programa nėra tvirtinama, pastaraisiais metais buvo įgyvendinamos atitinkamos Teisingumo ministerijos korupcijos programos priemonės, apie kurių įgyvendinimą informacija nustatyta tvarka ir terminais teikiama Teisingumo ministerijai.

 

Korupcijos prevencijos programos

Korupcijos pasireiškimo tikimybės įvertinimas

 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės įvertinimas VPB atliekamas vadovaujantis:

Korupcijos prevencijos įstatymu;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“.

 

Kiekvienais metais Valstybinis patentų biuras teikia Teisingumo ministerijai korupcijos pasireiškimo tikimybės Valstybiniame patentų biure vertinimo ataskaitą.

Korupcijos rizikos analizė

 

STT nėra atlikusi VPB korupcijos rizikos analizės.

Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas

 

Informacija bus skelbiama, kai bus atliktas teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas.

Informacijos apie asmenį surinkimas

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymo 9 str. nuostatomis, VPB renkama informacija apie asmenis, laimėjusius konkursus į VPB direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, skyriaus vedėjo ir jo pavaduotojo pareigas.

 

Subjektas, atsakingas už korupcijos prevenciją įstaigoje

VPB korupcijos prevenciją ir jos kontrolę pavesta vykdyti Teisės ir tarptautinių reikalų skyriaus vedėjai Dovilei Tebelškytei.

Pranešimai apie korupciją

 

VPB darbuotojai skatinami pranešti apie pastebėtus korupcijos atvejus. Jeigu turite įtarimų/klausimų apie galimus korupcijos pasireiškimo atvejus, arba apie galimus teisės aktus su didele korupcijos pasireiškimo rizika, prašome apie juos pranešti asmeniui, atsakingam už korupcijos prevenciją. Informaciją galite pateikti anonimiškai.Dėkojame už pastabas ir pasiūlymus, kurie padėtų mums išvengti korupcijos rizikos.

 

Susidūrus su korupcija, piktnaudžiavimu ar netinkamais VPB darbuotojų veiksmais, galite informuoti Specialiųjų tyrimų tarnybą:

• telefonu (8 5) 266 33 33 („KARŠTOJI LINIJA“);

• El. paštu pranešk@stt.lt;

• Paliekant pranešimą adresu https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/palikite-pranesima-cia/#turinys.

 

Daugiau informacijos apie institucijas, į kurias galima kreiptis dėl menamo korupcinio pobūdžio pažeidimo galite rasti adresu http://www.skaidrumolinija.lt/gaires/kurkreiptis/.

                             

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Aktualios nuorodos

 

LR korupcijos prevencijos įstatymas

LR viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas

LR nacionalinė kovos su korupcija programa  

Transparency International Lietuvos skyrius