Logo
LT | EN
  Išradimai
duomenų bazė >>>
  Topografijos
duomenų bazė >>>
  Dizainas
duomenų bazė >>>
  Prekių ženklai
duomenų bazė >>>
Counter
Iš viso apsilankė : 13358527
Šiandien apsilankė : 754
Dabar naršo : 44
 ...  > Administracinė informacija > Istorija

Pramoninės nuosavybės apsauga Lietuvos Respublikoje

Pramoninės nuosavybės apsauga

Iki 1940 metų pramoninės nuosavybės apsaugos sistema Lietuvoje funkcionavo visu pajėgumu (1925 m. sausio 27 d. Prekių ženklų įstatymas, 1928 m. gegužės 14 d. Išradimų ir patobulinimų įstatymas, Pramoninių modelių ir dizaino įstatymas).

1990 m. kovo 11 d. Lietuvai paskelbus nepriklausomybę, buvo pradėtas savarankiškos nacionalinės pramoninės nuosavybės apsaugos sistemos atkūrimas. Lietuvos Respublikos Valstybinis patentų biuras (VPB) buvo įsteigtas 1991m. balandžio 12d. Šiuo metu Lietuvos Respublikoje suformuota institucijų, atsakingų už intelektinės nuosavybės apsaugą, struktūra.

Valstybinio patentų biuro pagrindinės funkcijos siejamos su pramoninės nuosavybės objektų (išradimų, dizaino, prekių ženklų ir puslaidininkinių gaminių topografijų) apsauga, teisės aktų projektų, reglamentuojančių pramoninės nuosavybės apsaugą, kūrimu; atstovavimu Lietuvos respublikai tarptautinėse organizacijose ir renginiuose, susijusiuose su pramoninės nuosavybės apsauga. Valstybiniame patentų biure dirba 68 darbuotojai.

 

Pramoninės nuosavybės apsauga Lietuvoje - istorinės datos

Pramoninės nuosavybės apsauga Lietuvoje – istorinės datos (.pdf formatu)

 

Teisės aktai

 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Valstybinio patentų biuro įsteigimo įsigaliojo 1991 m. balandžio 12 d.
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl pramoninės nuosavybės teisinės apsaugos Lietuvos Respublikoje įsigaliojo 1992 m. gegužės 20 d.
 • Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo nauja redakcija įsigaliojo 2001 m. sausio 1 d.
 • Lietuvos Respublikos patentų įstatymas įsigaliojo 1994 m. vasario 1 d.
 • Lietuvos Respublikos dizaino įstatymas įsigaliojo 2003 m. sausio 1 d.
 • Lietuvos Respublikos puslaidininkinių gaminių topografijų teisinės apsaugos įstatymas įsigaliojo 1998 m. gruodžio 1 d.
 • Lietuvos Respublikos mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymas įsigaliojo 2001 m. liepos 1 d.

Tarptautinės sutartys

Lietuva yra narė:

 • Konvencijos dėl Pasaulinės intelektualinės nuosavybės organizacijos (WIPO) įsteigimo (nuo 1992 m. balandžio 30 d.);
 • Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos (nuo 1994 m. gegužės 22 d.);
 • Patentinės kooperacijos sutarties (PCT) (nuo 1994 m. liepos 5 d.);
 • bendradarbiavimo susitarimo su Europos patentų organizacija (EPO) ir susitarimo dėl Europos patentų galiojimo išplėtimo Lietuvoje (nuo 1994 m. liepos 5 d.);
 • Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti (nuo 1997 m. vasario 22 d.);
 • Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolo (nuo 1997 m. lapkričio 15 d.);
 • Sutarties dėl Prekių ženklų įstatymo (TLT) (nuo 1998 m. balandžio m. 27 d);
 • Budapešto sutarties dėl tarptautinio mikroorganizmų deponavimo pripažinimo patentavimo reikmėms (nuo 1998 m. balandžio 9 d.);
 • Europos patentų konvencijos (nuo 2004 m. gruodžio 1 d.).
 • Hagos susitarimo dėl pramoninio dizaino tarptautinės registracijos (nuo 2008 m. rugsėjo 26 d.)