LT | EN
 Logo  VPB
  Išradimai
duomenų bazė >>>
  Topografijos
duomenų bazė >>>
  Dizainas
duomenų bazė >>>
  Prekių ženklai
duomenų bazė >>>
Į pradžią Į pradžią    Veikla Veikla    Tinklapio struktūra Tinklapio struktūra    Struktūra ir kontaktai Struktūra ir kontaktai    Klausimai Klausimai    PRITAIKYTA NEĮGALIESIEMS PRITAIKYTA NEĮGALIESIEMS    
   Spausdinti
           
Counter
Iš viso apsilankė : 9222552
Šiandien apsilankė : 784
Dabar naršo : 24
 ...  > Valstybinis patentų biuras (VPB) > Apie Lietuvos Respublikos valstybinį patentų biurą (VPB)

Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras (VPB) yra Lietuvos Respublikos vykdomosios valdžios institucija, valstybės biudžetinė įstaiga, vykdanti valstybinį pramoninės nuosavybės objektų (išradimų, dizaino, prekių ženklų ir puslaidininkinių gaminių topografijų) apsaugos įteisinimą Lietuvoje ir centrinės pramoninės nuosavybės tarnybos funkcijas Europos Sąjungoje (ES) ir Europos patentų organizacijoje (EPO). VPB steigėjas yra Lietuvos Respublikos Vyriausybė. 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1454 Valstybinis patentų biuras priskirtas Teisingumo ministerijos reguliavimo sričiai.

VPB misija - įteisinti išimtines teises į pramoninės nuosavybės objektus ir užtikrinti visuomenės pramoninės nuosavybės apsaugos poreikius.

Valstybinis patentų biuras, vykdydamas jam pavestus uždavinius, skelbia nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos pramoninės nuosavybės registrų duomenis oficialiame biuletenyje "Išradimai. Dizainas. Prekių ženklai". Duomenis apie apsaugotas Lietuvos Respublikoje pramoninės nuosavybės teises galima taip pat rasti Lietuvos Respublikos patentų, Lietuvos Respublikoje įsigaliojusių Europos patentų, Lietuvos Respublikos prekių ženklų, Lietuvos Respublikos dizaino duomenų bazėse bei Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (WIPO), Europos patentų tarnybos (EPO) ir Vidaus rinkos harmonizavimo tarnybos (OHIM) duomenų bazėse:


Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija
WIPO
Lietuvos Respublikos technines ataskaitas apie patentų, dizaino ir prekių ženklų informacinę veiklą
http://www.wipo.int/portal/index.html.en 
 
Lietuvos Respublikos pramoninės nuosavybės statistikos duomenis
www.wipo.int/ipstats
 
Išplėstų Lietuvos Respublikoje tarptautinių prekių ženklų registracijų duomenis
http://www.wipo.int/madrid/en/gazette
 
Herbus, emblemas pagal Paryžiaus konvencijos 6(ter) straipsnį
www.wipo.int/ipdl/en/search/6ter

Išplėstų Lietuvos Respublikoje tarptautinių dizaino registracijų duomenis
http://www.wipo.int/hague/en/bulletin/

Europos patentų tarnyba
EPO
Išplėstų Lietuvos Respublikoje Europos patentų bibliografinius ir teisinio statuso duomenis
www.epoline.org
 
Lietuvos Respublikos patentinių paraiškų ir patentų bibliografinius duomenis, išradimų aprašymus
lt.espacenet.com

Vidaus rinkos derinimo tarnyba (Prekių ženklai ir dizainas)
OHIM
Bendrijos prekių ženklų ir dizaino duomenis
oami.europa.eu

Lietuvos technikos biblioteka
LTB
Oficialius Valstybinio patentų biuro leidinius nemokamai peržiūrėti, užsiprenumeruoti ir pramoninės nuosavybės paslaugas gauti galima Lietuvos technikos bibliotekoje
www.tb.lt
Konsultacijos apie išradimus teikiamos Lietuvos technikos bibliotekos (LTB) Patentinės informacijos centre Vilniuje ir LTB filiale Kaune veikiančiose PATENTŲ KLINIKOSE.

Pramoninės nuosavybės apsauga Lietuvos Respublikoje

Pramoninės nuosavybės apsauga

Iki 1940 metų pramoninės nuosavybės apsaugos sistema Lietuvoje funkcionavo visu pajėgumu (1925 m. sausio 27 d. Prekių ženklų įstatymas, 1928 m. gegužės 14 d. Išradimų ir patobulinimų įstatymas, Pramoninių modelių ir dizaino įstatymas).

1990 m. kovo 11 d. Lietuvai paskelbus nepriklausomybę, buvo pradėtas savarankiškos nacionalinės pramoninės nuosavybės apsaugos sistemos atkūrimas. Lietuvos Respublikos Valstybinis patentų biuras (VPB) buvo įsteigtas 1991m. balandžio 12d. Šiuo metu Lietuvos Respublikoje suformuota institucijų, atsakingų už intelektinės nuosavybės apsaugą struktūra.

Valstybinio patentų biuro pagrindinės funkcijos siejamos su pramoninės nuosavybės objektų (išradimų, dizaino, prekių ženklų ir puslaidininkinių gaminių topografijų) apsauga, teisės aktų projektų reglamentuojančių pramoninės nuosavybės apsaugą, kūrimu; Lietuvos Respublikos atstovavimu tarptautinėse organizacijose ir renginiuose susijusiuose su pramoninės nuosavybės apsauga. Valstybiniame patentų biure dirba 68 darbuotojai.

Nuo 1998 m. Valstybinis patentų biuras yra Lietuvos technikos bibliotekos www.tb.lt steigėjas. Lietuvos technikos bibliotekoje dirba 123 darbuotojai, iš jų 31 - filialuose.

 

Pramoninės nuosavybės apsauga Lietuvoje - istorinės datos

Pramoninės nuosavybės apsauga Lietuvoje - istorinės datos (.pdf formatu)

 

Teisės aktai

 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Valstybinio patentų biuro įsteigimo įsigaliojo 1991 m. balandžio 12 d.
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl pramoninės nuosavybės teisinės apsaugos Lietuvos Respublikoje įsigaliojo 1992 m. gegužės 20 d.
 • Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo nauja redakcija įsigaliojo 2001 m. sausio 1 d.
 • Lietuvos Respublikos patentų įstatymas įsigaliojo 1994 m. vasario 1 d.
 • Lietuvos Respublikos dizaino įstatymas įsigaliojo 2003 m. sausio 1 d.
 • Lietuvos Respublikos puslaidininkinių gaminių topografijų teisinės apsaugos įstatymas įsigaliojo 1998 m. gruodžio 1 d.
 • Lietuvos Respublikos mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymas įsigaliojo 2001 m. liepos 1 d.

Tarptautinės sutartys

Lietuva yra narė:

 • Konvencijos dėl Pasaulinės intelektualinės nuosavybės organizacijos (WIPO) įsteigimo (nuo 1992 m. balandžio 30 d.);
 • Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos (nuo 1994 m. gegužės 22 d.);
 • Patentinės kooperacijos sutarties (PCT) (nuo 1994 m. liepos 5 d.);
 • bendradarbiavimo susitarimo su Europos patentų organizacija (EPO) ir susitarimo dėl Europos patentų galiojimo išplėtimo Lietuvoje (nuo 1994 m. liepos 5 d.);
 • Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti (nuo 1997 m. vasario 22 d.);
 • Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolo (nuo 1997 m. lapkričio 15 d.);
 • Sutarties dėl Prekių ženklų įstatymo (TLT) (nuo 1998 m. balandžio m. 27 d);
 • Budapešto sutarties dėl tarptautinio mikroorganizmų deponavimo pripažinimo patentavimo reikmėms (nuo 1998 m. balandžio 9 d.);
 • Europos patentų konvencijos (nuo 2004 m. gruodžio 1 d.).
 • Hagos susitarimo dėl pramoninio dizaino tarptautinės registracijos (nuo 2008 m. rugsėjo 26 d.)

Pramoninės nuosavybės informacija

Valstybinis patentų biuras leidžia oficialų biuletenį „Išradimai. Dizainas. Prekių ženklai“, patentų aprašymus ir metines ataskaitas. Patentų informacijos duomenys skelbiami CD-ROM. ESPACE® ACCESS EPC CD-ROM skelbiami Airijos, Austrijos, Belgijos Bulgarijos, Čekijos, Danijos, Didžiosios Britanijos, Estijos, Graikijos, Ispanijos, Italijos, Kipro, Lichtenšteino, Lietuvos, Lenkijhos, Liuksemburgo, Monako, Nyderlandų, Portugalijos, Prancūzijos, Rumunijos, Slovakijos, Slovėnijos, Suomijos, Švedijos, Šveicarijos, Turkijos, Vengrijos ir Vokietijos patentų bibliografiniai duomenys, ESPACE®-PRECES CD-ROM yra Bulgarijos, Čekijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Rumunijos, Slovakijos ir Vengrijos patentų aprašymų faksimilės.

Duomenis apie apsaugotas Lietuvos Respublikoje pramoninės nuosavybės teises galima taip pat rasti Lietuvos Respublikos patentų, Lietuvos Respublikoje įsigaliojusių Europos patentų, Lietuvos Respublikos dizaino, Lietuvos Respublikos prekių ženklų duomenų bazėse bei Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (WIPO), Europos patentų tarnybos (EPO) ir Vidaus rinkos harmonizavimo tarnybos (OHIM) duomenų bazėse:

Oficialius Valstybinio patentų biuro leidinius nemokamai peržiūrėti, užsiprenumeruoti ir pramoninės nuosavybės paslaugas gauti galima Lietuvos technikos bibliotekoje www.tb.lt

Atstovavimas

Užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys paraiškas paduoda per patentinius patikėtinius, registruotus valstybiniame patentinių patikėtinių registre. Šiuo metu patentinių patikėtinių registre yra 56 patentiniai patikėtiniai.

Patentinių patikėtinių teisinį statusą reglamentuoja nuostatai, kuriuos Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino 1992 m. gegužės 20 d.

Statistika

Nuo 1991 m. (Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro įsteigimo pradžios) 3,2 tūkst. patentų, 1,4 tūkst. dizainų, 52,6 tūkst. prekių ženklų įregistruota Lietuvos Respublikos registruose ir 5,6 tūkst. Europos patentų, 359 tūkst. Bendrijos dizainų, 45,8 tūkst. tarptautinių prekių ženklų, 507 tūkst. Bendrijos prekių ženklų galiojimas išplėstas Lietuvos Respublikoje.Vieta žemėlapyje >>>

 

Informacija išradimų, prekių ženklų ir dizaino apsaugos tematika

 

·         Ar norite sužinoti, kaip apsaugoti savo pramoninės nuosavybės objektus (išradimą, prekių ženklą ar dizainą) Lietuvoje ir užsienyje?

·         Ar Jus domina, kaip paduoti minėtiems pramoninės nuosavybės objektams paraišką?

·         Kokia yra pramoninės nuosavybės objektų registravimo procedūros trukmė ir kainos?

Valstybinio patentų biuro atstovai atsakys į minėtus klausimus. Pranešimai skaitomi ne mažesnei nei 10 žmonių auditorijai.

Sužinokite, kaip apsaugoti savo pramoninę nuosavybę!

Registracija:

Valstybinis patentų biuras

Kalvarijų g. 3, LT-09310 Vilnius

tel. (8-5) 278 0450, faksas (8 5) 275 07 23

el. p.: jurate.breimelyte@vpb.gov.lt

Registruojantis prašome pateikti įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovo pasirašytą prašymą, kuriame turi būti nurodytas preliminarus klausytojų skaičius, patvirtinimas dėl susitikimui numatytos vietos, pageidaujamo susitikimo laiko bei dominanti tematika.

Pareiškėjai (suinteresuoti asmenys), negalintys skirti patalpų susitikimui, gali pasinaudoti vieno iš Lietuvos technikos bibliotekos regioninių skyrių Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje (http://www.tb.lt/PIC/kontaktai/PATLIB_centrai.htm) paslaugomis arba suderinti susitikimą Valstybiniame patentų biure, Kalvarijų g. 3, Vilniuje. Papildoma informacija teikiama tel. (8 5) 278 0450.

Laukiame Jūsų!

 

Tarptautinės sutartys

Lietuva yra narė:

 • Konvencijos dėl Pasaulinės intelektualinės nuosavybės organizacijos (WIPO) įsteigimo (nuo 1992 m. balandžio 30 d.);
 • Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos (nuo 1994 m. gegužės 22 d.);
 • Patentinės kooperacijos sutarties (PCT) (nuo 1994 m. liepos 5 d.);
 • bendradarbiavimo susitarimo su Europos patentų organizacija (EPO) ir susitarimo dėl Europos patentų galiojimo išplėtimo Lietuvoje (nuo 1994 m. liepos 5 d.);
 • Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti (nuo 1997 m. vasario 22 d.);
 • Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolo (nuo 1997 m. lapkričio 15 d.);
 • Sutarties dėl Prekių ženklų įstatymo (TLT) (nuo 1998 m. balandžio m. 27 d);
 • Budapešto sutarties dėl tarptautinio mikroorganizmų deponavimo pripažinimo patentavimo reikmėms (nuo 1998 m. balandžio 9 d.);
 • Europos patentų konvencijos (nuo 2004 m. gruodžio 1 d.).
 • Hagos susitarimo dėl pramoninio dizaino tarptautinės registracijos (nuo 2008 m. rugsėjo 26 d.)