Logo
LT | EN
  Išradimai
duomenų bazė >>>
  Topografijos
duomenų bazė >>>
  Dizainas
duomenų bazė >>>
  Prekių ženklai
duomenų bazė >>>
Counter
Iš viso apsilankė : 13536126
Šiandien apsilankė : 3883
Dabar naršo : 45
 ...  > Išradimai > Prašymų formos

 

 PRAŠYMŲ FORMOS

  

PATENTŲ PARAIŠKŲ PADAVIMO, EKSPERTIZĖS IR PATENTŲ IŠDAVIMO TAISYKLĖS

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=414688&p_query=&p_tr2=2

Formos kodas

Formos paskirtis

Formatai

IP-1/2011

PRAŠYMAS IŠDUOTI PATENTĄ

PDF

DOC

IP-2/2011

PAREIŠKIMAS DĖL AUTORYSTĖS

PDF

DOC

IP-3/2011

TEISĘ PADUOTI PATENTO PARAIŠKĄ PATVIRTINANTIS DOKUMENTAS

PDF

DOC

IP-11/2011

PRAŠYMAS ĮRAŠYTI PAKEITIMUS PATENTO (-Ų) PARAIŠKOJE (-OSE) ARBA PATENTŲ REGISTRE/EUROPOS PATENTŲ DUOMENŲ BAZĖJE

PDF

DOC

IP-12/2011

PRAŠYMAS IŠTAISYTI KLAIDĄ (-AS) PATENTO (-Ų) PARAIŠKOJE (-OSE) IR (ARBA) PATENTŲ REGISTRE/EUROPOS PATENTŲ DUOMENŲ BAZĖJE

PDF

DOC

IP-14/2011

PRAŠYMAS ĮRAŠYTI TEISĖS Į PATENTO PARAIŠKĄ ARBA PATENTĄ PERDAVIMĄ/ PAREIŠKĖJO ARBA PATENTO SAVININKO PASIKEITIMĄ

PDF

DOC

IP-15/2011

TEISĖS Į PATENTO PARAIŠKĄ IR (ARBA) PATENTĄ PERDAVIMO PATVIRTINIMAS

PDF

DOC

IP-17/2011

PRAŠYMAS ĮRAŠYTI LICENCIJOS/SUBLICENCIJOS SUTEIKIMĄ/ LICENCINĖS/SUBLICENCINĖS SUTARTIES PASIKEITIMUS/ ATŠAUKTI SUTEIKTĄ LICENCIJĄ/SUBLICENCIJĄ

PDF

DOC

IP-18/2011

LICENCINĖS/SUBLICENCINĖS SUTARTIES SUDARYMO PATVIRTINIMAS

PDF

DOC

  

 

PAPILDOMOS APSAUGOS LIUDIJIMŲ IŠDAVIMO TAISYKLĖS

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=414685&p_query=&p_tr2=2

Formos kodas

Formos paskirtis

Formatai

PA-1/2011

PRAŠYMAS IŠDUOTI PAPILDOMOS APSAUGOS LIUDIJIMĄ

PDF

DOC

PA-2/2011

PRAŠYMAS PRATĘSTI PAPILDOMOS APSAUGOS LIUDIJIMO GALIOJIMO TERMINĄ

PDF

DOC

  

 

 

 

 

 

 

 

EUROPOS PATENTŲ PARAIŠKŲ PADAVIMO IR EUROPOS PATENTŲ GALIOJIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE (IŠPLĖTIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ) TVARKOS APRAŠAS

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=414683&p_query=&p_tr2=2

Formos kodas

Formos paskirtis

Formatai

EPK-1/2011

PRAŠYMAS PASKELBTI EUROPOS PATENTO PARAIŠKOS IŠRADIMO APIBRĖŽTIES VERTIMĄ

PDF

DOC

EPK-2/2011

PRAŠYMAS DĖL EUROPOS PATENTO ĮSIGALIOJIMO

PDF

DOC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAŠYMŲ ATLIKTI PAIEŠKAS EUROPOS PATENTŲ TARNYBOJE TEIKIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=471266&p_tr2=2

Formos kodas

Formos paskirtis

Formatai

TLP-1/2017

PRAŠYMAS ATLIKTI PAIEŠKĄ EUROPOS PATENTŲ TARNYBOJE

PDF

DOC