Logo
LT | EN
  Išradimai
duomenų bazė >>>
  Topografijos
duomenų bazė >>>
  Dizainas
duomenų bazė >>>
  Prekių ženklai
duomenų bazė >>>
Counter
Iš viso apsilankė : 13685832
Šiandien apsilankė : 3674
Dabar naršo : 29
 ...  > Teisinė informacija

1. Teisės aktai

1.1. Prekių ženklai

1.1.1. Apeliacijų ir protestų nagrinėjimo taisyklės (VPB įsakymai, Taisyklės)

1.1.2. LIETUVOS RESPUBLIKOS PREKIŲ ŽENKLŲ ĮSTATYMAS (Įstatymai)

1.1.3. Leidimų vartoti Lietuvos Respublikos oficialųjį ar tradicinį (trumpąjį) valstybės pavadinimą, herbą vėliavą ar kitus heraldikos objektus prekių ženkluose, tvarka (Teisingumo ministerijos įsakymai, Tvarkos)

1.1.4. Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro duomenų skelbimo tvarka ZR/02/2001 (VPB įsakymai, Tvarkos)

1.1.5. Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro nuostatai (Vyriausybės nutarimai, Nuostatai)

1.1.6. Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolo įgyvendinimo tvarka TZR/01/2001 (VPB įsakymai, Tvarkos)

1.1.7. Metodiniai nurodymai dėl prekių ir paslaugų ženklų tapatumo bei panašumo nustatymo, patvirtinti VPB direktoriaus 1996-07-11 įsakymu Nr.28 doc 73.5 Kb (VPB įsakymai)

1.1.8. Prekių ženklų registravimo taisyklės (VPB įsakymai, Taisyklės)

1.1.9. Vyriausybės nutarimas Dėl įgaliojimų, susijusių su leidimo vartoti Lietuvos Respublikos oficiąlųjį ar tradicinį (trumpąjį) valstybės pavadinimą , herbą, vėliavą ar kitus valstybės heraldikos objektus arba juos mėgdžiojantį žymenį (Vyriausybės nutarimai)
įsigaliojo nuo 2004-05-14

1.2. Išradimai

1.2.1. Apeliacijų ir protestų nagrinėjimo taisyklės (VPB įsakymai, Taisyklės)

1.2.2. Dėl Patentų paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo taisyklių patvirtinimo (Taisyklės)

1.2.3. Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 49 straipsnį (Vyriausybės nutarimai)

1.2.4. Europos patentų paraiškų padavimo ir Europos patentų galiojimo Lietuvos Respublikoje (išplėtimo į Lietuvos Respubliką) tvarkos aprašas (VPB įsakymai, Tvarkos)

1.2.5. LIETUVOS RESPUBLIKOS PATENTŲ ĮSTATYMAS (Įstatymai)
Aktuali redakcija

1.2.6. Lietuvos Respublikos patentų registro duomenų ir duomenų apie Europos patentų išplėtimą (įsigaliojimą) Lietuvos Respublikoje skelbimo tvarkos aprašas (VPB įsakymai, Tvarkos)

1.2.7. Lietuvos Respublikos patentų registro nuostatai (Vyriausybės nutarimai, Nuostatai)

1.2.8. Papildomos apsaugos liudijimų išdavimo taisyklės (VPB įsakymai, Taisyklės)

1.2.9. Prašymų atlikti paieškas Europos patentų tarnyboje teikimo ir vykdymo tvarkos aprašas (VPB įsakymai, Taisyklės, Tvarkos)

1.2.10. VPB direktoriaus 2016-03-31 įsakymas Nr. 3R-20 Dėl Papildomos apsaugos liudijimų išdavimo taisyklių pakeitimo ir termino perskaičiavimo tvarkos (VPB įsakymai, Taisyklės)

1.2.11. Įstatymas dėl Europos patentų išdavimo konvencijos (Europos patentų konvencijos)65 straipsnio taikymo ratifikavimo (Įstatymai)

1.3. Dizainas

1.3.1. Apeliacijų ir protestų nagrinėjimo taisyklės (VPB įsakymai, Taisyklės)

1.3.2. Dizaino registravimo taisyklės (VPB įsakymai, Taisyklės)

1.3.3. LIETUVOS RESPUBLIKOS DIZAINO ĮSTATYMAS (Įstatymai)
Aktuali redakcija

1.3.4. Leidimų vartoti Lietuvos Respublikos oficialųjį ar tradicinį (trumpąjį) valstybės pavadinimą, herbą vėliavą ar kitus heraldikos objektus prekių ženkluose, tvarka (Teisingumo ministerijos įsakymai, Tvarkos)

1.3.5. Lietuvos Respublikos dizaino registro duomenų skelbimo tvarkos aprašas DR/05/2008 doc 71.5 Kb (VPB įsakymai, Tvarkos)

1.3.6. Lietuvos Respublikos dizaino registro nuostatai (Vyriausybės nutarimai, Nuostatai)

1.3.7. Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Hagos susitarimo dėl pramoninio dizaino tarptautinės registracijos Ženevos akto ratifikavimo (Įstatymai)

1.3.8. Vyriausybės nutarimas Dėl įgaliojimų, susijusių su leidimo vartoti Lietuvos Respublikos oficiąlųjį ar tradicinį (trumpąjį) valstybės pavadinimą , herbą, vėliavą ar kitus valstybės heraldikos objektus arba juos mėgdžiojantį žymenį (Vyriausybės nutarimai)
įsigaliojo nuo 2004-05-14

1.4. Puslaidininkių gaminių topografijos

1.4.1. Apeliacijų ir protestų nagrinėjimo taisyklės (VPB įsakymai, Taisyklės)

1.4.2. LIETUVOS RESPUBLIKOS PUSLAIDININKINIŲ GAMINIŲ TOPOGRAFIJŲ TEISINĖS APSAUGOS ĮSTATYMAS (Įstatymai)
Aktuali redakcija

1.4.3. Puslaidininkinių gaminių topografijų registravimo taisyklės (VPB įsakymai, Taisyklės)

1.5. Mokesčiai

1.5.1. Dėl tarptautinės patento paraiškos persiuntimo mokesčio patvirtinimo (VPB įsakymai)
Galioja nuo 2015-01-01

1.5.2. MOKESČIŲ UŽ PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS OBJEKTŲ REGISTRAVIMĄ ĮSTATYMAS (Įstatymai)

1.6. Nuostatai

1.6.1. Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro tvarkomų registrų duomenų saugos nuostatai (Teisingumo ministerijos įsakymai)

1.6.2. Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos apdovanojimo jaunajam išradėjui nuostatai (VPB įsakymai, Nuostatai)

1.6.3. Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos apdovanojimų už pramoninės nuosavybės objektų patentavimą ir registravimą nuostatai (Nuostatai)

1.6.4. VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO NUOSTATAI (Teisingumo ministerijos įsakymai, Nuostatai)

1.9. Valstybinio patentų biuro vidaus tvarkos dokumentai

1.9.1. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure taisyklės, patvirtintos VPB direktoriaus 2007-11-28 įsakymu Nr. 3R-89 doc 80.5 Kb (VPB įsakymai)

1.9.2. Dokumentų teikimo Lietuvos Respublikos valstybiniam patentų biurui elektroniniu būdu taisyklės (VPB įsakymai, Taisyklės)

1.9.3. Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro darbo reglamentas, patvirtintas VPB direktoriaus 2015-01-22 įsakymu Nr. 3R-4 doc 218.5 Kb (VPB įsakymai)

1.9.4. Lietuvos Respublikos valstybinio patentų buiro vidaus tvarkos ir etikos taisyklės doc 25.5 Kb (VPB įsakymai, Tvarkos)

1.9.5. Prašymų teikimo Lietuvos Respublikos valstybiniam patentų biurui elektroniniu būdu vartotojo instrukcija, patvirtinta VPB direktoriaus 2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 3R-49 pdf 362.11 Kb (VPB įsakymai, Tvarkos)

1.9.6. Prekių ženklų ir dizainų paraiškų ir susijusių prašymų teikimo elektroniniu būdu vartotojo instrukcija, patvirtinta VPB direktoriaus 2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 3R-49 pdf 3.03 Mb (VPB įsakymai, Tvarkos)

1.9.7. VPB direktoriaus 2015-12-22 d. įsakymas Nr. 3R-79 "Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro Oficialaus biuletenio skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (VPB įsakymai)

1.9.8. Valstybinio patentų biuro direktoriaus 2009-08-21 įsakymas Nr. 3R-51 "Dėl Valstybinio patentų biuro išduodamų formų patvirtinimo" (VPB įsakymai)

1.9.9. Valstybinio patentų biuro direktoriaus 2015 m. lapkričio 20 d. įsakymas Nr. 3R-72 "Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro išduodamų išrašų iš registrų ir duomenų bazių formų patvirtinimo" (VPB įsakymai)

1.10. Patentiniai patikėtiniai

1.10.1. LIETUVOS RESPUBLIKOS PATENTINIŲ PATIKĖTINIŲ ĮSTATYMAS (Įstatymai)

1.10.2. Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro informacijos teikimo Patentinių patikėtinių institutui tvarkos aprašas (Tvarkos)

1.10.3. Patentinių patikėtinių profesinės kvalifikacijos pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašas (VPB įsakymai)

1.10.4. Praktinio darbo stažo pramoninės nuosavybės apsaugos srityje pripažinimo tvarkos aprašas, patvirtintas VPB direktoriaus 2018-04-30 įsakymu Nr. 3R-14 (Tvarkos)

1.10.5. Teisingumo ministro 2018-04-26 įsakymas Nr. 1R- 73 "Dėl patentinių patikėtinių kvalifikacinio egzamino" (Teisingumo ministerijos įsakymai, Tvarkos)


2. Tarptautiniai teisės aktai

2.1. Patentų teisės sutartis (Tarptautinės sutartys)

2.2. Susitarimas dėl Bendro patentų teismo pdf 391.09 Kb (Tarptautinės sutartys)

2.1. Išradimai

2.1.1. Budapešto sutartis dėl tarptautinio mikroorganizmų deponavimo pripažinimo patentavimo procedūros reikmėms (Tarptautinės sutartys)

2.1.2. European Patent Convention (EPC) and Implementing Regulations (Taisyklės, Konvencijos)

2.1.3. Europos patentų konvencija (EPC 2000) (Taisyklės, Konvencijos, Protokolai)

2.1.4. Guidelines for handling European patent applications at the competent authorities of the EPC contracting states pdf 207.39 Kb (Taisyklės)

2.1.5. Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės saugojimo (Konvencijos, Tarptautinės sutartys)

2.1.6. Patentinės kooperacijos sutartis (PCT) (Tarptautinės sutartys)

2.1.7. Patentų teisės sutartis (Tarptautinės sutartys)

2.1.8. Susitarimas dėl Bendro patentų teismo pdf 391.09 Kb (Tarptautinės sutartys)

2.2. Prekių ženklai

2.2.1. Bendra rekomendacija dėl plačiai žinomų ženklų apsaugos nuostatų doc 123 Kb (Tarptautinės sutartys)

2.2.2. Bendrosios taisyklės pagal Madrido sutartį dėl tarptautinės ženklų registracijos ir su šia sutartimi susijusį protokolą doc 343.5 Kb (Taisyklės, Tarptautinės sutartys)

2.2.3. MADRIDO SUTARTIES DĖL TARPTAUTINĖS ŽENKLŲ REGISTRACIJOS PROTOKOLAS (Tarptautinės sutartys, Protokolai)

2.2.4. NICOS SUTARTIS DĖL TARPTAUTINĖS PREKIŲ IR PASLAUGŲ ŽENKLŲ REGISTRAVIMO KLASIFIKACIJOS, PERŽIŪRĖTA STOKHOLME 1967 METŲ LIEPOS 14 D., ŽENEVOJE 1977 METŲ GEGUŽĖS 13 D. IR PATAISYTA ŽENEVOJE 1979 METŲ SPALIO 2 D (Tarptautinės sutartys)

2.2.5. Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės saugojimo (Konvencijos, Tarptautinės sutartys)

2.2.6. SINGAPŪRO SUTARTIS DĖL PREKIŲ ŽENKLŲ ĮSTATYMŲ (Tarptautinės sutartys)
Įsigaliojo 2013-06-01

2.2.7. SUTARTIS DĖL PREKIŲ ŽENKLŲ ĮSTATYMŲ (Tarptautinės sutartys)

2.2.8. Singapūro sutarties dėl prekių ženklų įstatymų taisyklės doc 94 Kb (Taisyklės, Tarptautinės sutartys)

2.3. Dizainas

2.3.1. Bendrosios taisyklės pagal Hagos susitarimo 1999 m. aktą, 1960 m. aktą ir 1934 m. aktą doc 315 Kb (Taisyklės, Tarptautinės sutartys)

2.3.2. Hagos susitarimo dėl pramoninio dizaino tarptautinės registracijos Ženevos aktas doc 181.5 Kb (Tarptautinės sutartys)

2.3.3. Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės saugojimo (Konvencijos, Tarptautinės sutartys)

2.4. Puslaidininkių gaminių topografijos

2.4.1. Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės saugojimo (Konvencijos, Tarptautinės sutartys)


4. ES dokumentai

4.1. Išradimai

4.1.1. 1996 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1610/96 dėl augalų apsaugos priemonių papildomos apsaugos liudijimo sukūrimo (Reglamentai)

4.1.2. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2004/48/EB Dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo (Direktyvos)

4.1.3. 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas(EB) Nr. 816/2006 Dėl patentų, susijusių su farmacijos produktų, eksportuojamų į šalis, turinčias problemų visuomenės sveikatos srityje, gamyba, priverstinio licencijavimo (Reglamentai)

4.1.4. 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) NR. 1901/2006 Dėl pediatrijoje vartojamų vaistinių preparatų, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 1768/92, Direktyvą 2001/20/EB, Direktyvą 2001/83/EB ir Reglamentą (EB) (Reglamentai)

4.1.5. 2009 m. gegužės 6 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 469/2009 dėl medicinos produktų papildomos apsaugos liudijimo (kodifikuota redakcija (Reglamentai)

4.1.6. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 1998 m. liepos 6 d. dėl teisinės biotechnologinių išradimų apsaugos (98/44/EB) (Direktyvos)

4.2. Prekių ženklai

4.2.1. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2004/48/EB Dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo (Direktyvos)

4.2.2. 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (kodifikuota redakcija) (Direktyvos)

4.2.3. 2015 m. gruodžio 16 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/2436 valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti(nauja redakcija) (Direktyvos)

4.2.4. 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (Kodifikuota redakcija) (Reglamentai)
Tekstas svarbus EEE

4.2.5. 2017 m. gegužės 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/1430, kuriuo papildomas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo ir panaikinami Komisijos reglamentai (EB) Nr. 2868/95 ir (EB) Nr. 216/96 (Reglamentai)

4.2.6. 2017 m. gegužės 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1431, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo nuostatų įgyvendinimo taisyklės (Reglamentai)

4.3. Dizainas

4.3.1. 1998 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 98/71/EB Dėl teisinės dizaino apsaugos (Direktyvos)

4.3.2. 2001 m. gruodžio 12 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr.6/2002 dėl Bendrijos dizaino (Reglamentai)

4.3.3. 2002 m. spalio 21 d. Komisijos Reglamentas (EB) Nr.2245/2002, įgyvendinantis Tarybos Reglamentą (EB) Nr.6/2002 dėl Bendrijos dizaino (Reglamentai)

4.3.4. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2004/48/EB Dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo (Direktyvos)

4.3.5. 2006 m. gruodžio 18 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1891/2006, iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 6/2002 ir (EB) Nr. 40/94, siekiant įgyvendinti Europos Bendrijos prisijungimą prie Hagos susitarimo (Reglamentai)

4.4. Puslaidininkių gaminių topografijos

4.4.1. 1986 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva dėl puslaidininkių įtaisų topografijų teisinės apsaugos (Direktyvos)

4.4.2. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2004/48/EB Dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo (Direktyvos)


5. Paraiškų formos

5.1. Dizaino registracijos paraisku formos (VPB įsakymai, Taisyklės)

5.1. Apeliacijos

5.1.1. Apeliacijų ir protestų nagrinėjimo taisyklės (VPB įsakymai, Taisyklės)

5.2. Išradimai

5.2.1. Advice of despatch (EPO Form 1029) pdf 63.67 Kb (Taisyklės)

5.2.2. Communication pursuant to Art. 77(5) EPC (EPO Form 1040) pdf 90.49 Kb (Taisyklės)

5.2.3. Designation of inventor (EPO Form 1002) pdf 49.05 Kb (Taisyklės)

5.2.4. Guidelines for handling European patent applications pdf 22.83 Kb (Taisyklės)

5.2.5. Notes on the request for grant of a European patent (EPO Form 1001) pdf 133.92 Kb (Taisyklės)

5.2.6. Numbering system for patent applications pdf 62.64 Kb (Taisyklės)

5.2.7. PRAŠYMAS PASKELBTI EUROPOS PATENTO PARAIŠKOS APIBRĖŽTIES VERTIMĄ EPK-1/2006 forma doc 58 Kb (VPB įsakymai, Tvarkos)

5.2.8. Payment of fees and costs (EPO Form 1010) pdf 59.4 Kb (Taisyklės)

5.2.9. Receipt for documents/Communication under Rule 24(4) EPC (EPO Form 1001.6) pdf 54.39 Kb (Taisyklės)

5.2.10. Request for grant of a European patent (EPO Form 1001) pdf 65.09 Kb (Taisyklės)

5.4. Dizainas

5.4.1. Dizaino registracijos paraisku formos (VPB įsakymai, Taisyklės)