Logo
LT | EN
  Išradimai
duomenų bazė >>>
  Topografijos
duomenų bazė >>>
  Dizainas
duomenų bazė >>>
  Prekių ženklai
duomenų bazė >>>
Counter
Iš viso apsilankė : 13388425
Šiandien apsilankė : 2209
Dabar naršo : 43
 ...  > Dizainas > Teisinė informacija

Teisės aktai

Dizainas
Apeliacijų ir protestų nagrinėjimo taisyklės (VPB įsakymai, Taisyklės)

Dizaino registravimo taisyklės (VPB įsakymai, Taisyklės)

LIETUVOS RESPUBLIKOS DIZAINO ĮSTATYMAS (Įstatymai)
Aktuali redakcija

Leidimų vartoti Lietuvos Respublikos oficialųjį ar tradicinį (trumpąjį) valstybės pavadinimą, herbą vėliavą ar kitus heraldikos objektus prekių ženkluose, tvarka (Teisingumo ministerijos įsakymai, Tvarkos)

Lietuvos Respublikos dizaino registro duomenų skelbimo tvarkos aprašas DR/05/2008 doc 71.5 Kb (VPB įsakymai, Tvarkos)

Lietuvos Respublikos dizaino registro nuostatai (Vyriausybės nutarimai, Nuostatai)

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Hagos susitarimo dėl pramoninio dizaino tarptautinės registracijos Ženevos akto ratifikavimo (Įstatymai)

Vyriausybės nutarimas Dėl įgaliojimų, susijusių su leidimo vartoti Lietuvos Respublikos oficiąlųjį ar tradicinį (trumpąjį) valstybės pavadinimą , herbą, vėliavą ar kitus valstybės heraldikos objektus arba juos mėgdžiojantį žymenį (Vyriausybės nutarimai)
įsigaliojo nuo 2004-05-14


Tarptautiniai teisės aktai

Dizainas
Bendrosios taisyklės pagal Hagos susitarimo 1999 m. aktą, 1960 m. aktą ir 1934 m. aktą doc 315 Kb (Taisyklės, Tarptautinės sutartys)

Hagos susitarimo dėl pramoninio dizaino tarptautinės registracijos Ženevos aktas doc 181.5 Kb (Tarptautinės sutartys)

Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės saugojimo (Konvencijos, Tarptautinės sutartys)


ES dokumentai

Dizainas
1998 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 98/71/EB Dėl teisinės dizaino apsaugos (Direktyvos)

2001 m. gruodžio 12 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr.6/2002 dėl Bendrijos dizaino (Reglamentai)

2002 m. spalio 21 d. Komisijos Reglamentas (EB) Nr.2245/2002, įgyvendinantis Tarybos Reglamentą (EB) Nr.6/2002 dėl Bendrijos dizaino (Reglamentai)

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2004/48/EB Dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo (Direktyvos)

2006 m. gruodžio 18 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1891/2006, iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 6/2002 ir (EB) Nr. 40/94, siekiant įgyvendinti Europos Bendrijos prisijungimą prie Hagos susitarimo (Reglamentai)


Paraiškų formos

Dizainas
Dizaino registracijos paraisku formos (VPB įsakymai, Taisyklės)