Logo
LT | EN
  Išradimai
duomenų bazė >>>
  Topografijos
duomenų bazė >>>
  Dizainas
duomenų bazė >>>
  Prekių ženklai
duomenų bazė >>>
Counter
Iš viso apsilankė : 13692380
Šiandien apsilankė : 1029
Dabar naršo : 31
 ...  > Topografijos > Pramoninės nuosavybės terminai

Pramoninės nuosavybės terminai

Lietuviškai Angliškai
apeliacija appeal
apsauga protection
apsaugotos spalvos indication concerning colours claimed
atitaisymai rectifications
atsisakymas witdrawal
atsisakymo data termination date
atskleidimas disclosure
atstovas representative
atšaukimas withdrawal
autorystė authorship
dizainas design
dizaineris creator
dizaino pavadinimas title of the design
dizaino pavyzdžių skaičius number of designs included in the filing
dizaino registras register of designs
draudimai prohibitions
ekspertizė examination
Europos patentas European patent
Europos patentinė paraiška European patent application
Europos patentų išplėtimas Lietuvoje European patent extension to Lithuania
Europos patentų organizacija European Patent Organisation
Europos patentų tarnyba European Patent Office
Hipotekos registras Hypothecate register
išradėjas inventor
išradimas invention
išradimo apibrėžtis claims
išradimo aprašymas patent specification
išradimo pavadinimas title of the invention
išradimo referatas abstract
išregistravimas removal from the register, lapse of registration
įkeitimas pledging
įrašymo data date of recording
kreditorius creditor
konvencinis prioritetas convention priority
licencija (sublicencija) licence (sublicence)
licenciaras licencer
licenciatas licensee
licencijos rūšis (išimtinė ar neišimtinė) licence kind (exclusive or non-exclusive)
licencijos suteikimas licensing
liudijimas certificate
naujumas novelty
nesaugomi ženklo elementai disclaimer
nuoroda, kad ženklas erdvinis indication that the mark is three-dimensional
nuoroda, kad ženklas kolektyvinis indication that the mark is a collective mark
oficialus biuletenis official gazette
pakeitimai registre changes in the register
panaikinimas cancellation, termination
papildomos apsaugos liudijimas supplementary protection certificate
paraiška application
paraiškos numeris application number
paraiškos padavimo data date of filing of the application
pareiškėjas applicant
parodos prioritetas exbition priority
Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija World Intellectual Property Organization
paskelbimas publication
patentabilumas patentability
patentas patent
patentai, kurių galiojimo terminas pasibaigęs patents expired
patentai panaikinti patents lapsed
patentinė paraiška patent application
patento numeris patent number
patento pakeitimai changes in patents
patentų registras register of patents
pažeidimas infringement
perdavimas, perleidimas transfer
pramoninė nuosavybė industrial property
pratęsimas renewal
prekės ženklas trademark
prekių ir (ar) paslaugų sąrašas list of goods and (or) services
prekių ženklų registras register of trademarks
prioritetas priority
pripažinimas negaliojančiu invalidation, revocation
protestas opposition
registracijos data registration date
registracijos galiojimo pabaigos data date of termination of registration
registracijos galiojimo terminas duration of registration
registracijos galiojimo termino pabaiga expiration of registration
registracijos galiojimo termino pratęsimas renewal of registration
registracijos numeris registration number
registracijos paliktos galioti teismo sprendimu registrations left valid by court
registracijos panaikintos registrations cancelled
registracijos paskelbtos registrations published
registracijos pripažintos negaliojančiomis registrations invalidated
rezoliucinė sprendimo dalis resolution part of the decision
savininkas grantee, holder, owner
sprendimo motyvai grounds on which decision is adopted
sprendimo priėmimo data decision adoption date
tarptautinė paraiška international application
tarptautinė ženklo registracija international registration
Tarptautinė dizaino klasifikacija International Classification of Designs
Tarptautinė patentų klasifikacija indication of International Patent Classification
Tarptautinė prekių ir paslaugų klasifikacija International Classification of Goods and Services
Tarptautinė ženklų vaizdinių elementų klasifikacija International Classification of the Figurative Elements of Marks
teisių apimtis scope of right
teisių perėmėjas assignee
teismo sprendimas court decision
vaizdas reproduction
Valstybinis patentų biuras State Patent Bureau
vaisto ar augalų apsaugos priemonė medical or plant protection product
veikliosios medžiagos pavadinimas name of the product protected by the basic patent
vėlesnio teritorinio išplėtimo subsequent territorial extension
Vidaus rinkos harmonizavimo tarnyba Office for Harmonization in the Internal Market
viešoji licencija licence of right
ženklai išregistruoti registrations lapsed
ženklo elementai, kuriems naudoti gautas sutikimas elements which are used under the consent
ženklo transliteracija transliteration of the mark
ženklo vertimas į lietuvių kalbą translation of the mark into Lithuanian language.