Logo
LT | EN
  Išradimai
duomenų bazė >>>
  Topografijos
duomenų bazė >>>
  Dizainas
duomenų bazė >>>
  Prekių ženklai
duomenų bazė >>>
Counter
Iš viso apsilankė : 13666816
Šiandien apsilankė : 4388
Dabar naršo : 47
 ...  > Išradimai > Teisinė informacija

Teisės aktai

Išradimai
Apeliacijų ir protestų nagrinėjimo taisyklės (VPB įsakymai, Taisyklės)

Dėl Patentų paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo taisyklių patvirtinimo (Taisyklės)

Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 49 straipsnį (Vyriausybės nutarimai)

Europos patentų paraiškų padavimo ir Europos patentų galiojimo Lietuvos Respublikoje (išplėtimo į Lietuvos Respubliką) tvarkos aprašas (VPB įsakymai, Tvarkos)

LIETUVOS RESPUBLIKOS PATENTŲ ĮSTATYMAS (Įstatymai)
Aktuali redakcija

Lietuvos Respublikos patentų registro duomenų ir duomenų apie Europos patentų išplėtimą (įsigaliojimą) Lietuvos Respublikoje skelbimo tvarkos aprašas (VPB įsakymai, Tvarkos)

Lietuvos Respublikos patentų registro nuostatai (Vyriausybės nutarimai, Nuostatai)

Papildomos apsaugos liudijimų išdavimo taisyklės (VPB įsakymai, Taisyklės)

Prašymų atlikti paieškas Europos patentų tarnyboje teikimo ir vykdymo tvarkos aprašas (VPB įsakymai, Taisyklės, Tvarkos)

VPB direktoriaus 2016-03-31 įsakymas Nr. 3R-20 Dėl Papildomos apsaugos liudijimų išdavimo taisyklių pakeitimo ir termino perskaičiavimo tvarkos (VPB įsakymai, Taisyklės)

Įstatymas dėl Europos patentų išdavimo konvencijos (Europos patentų konvencijos)65 straipsnio taikymo ratifikavimo (Įstatymai)


Tarptautiniai teisės aktai

Išradimai
Budapešto sutartis dėl tarptautinio mikroorganizmų deponavimo pripažinimo patentavimo procedūros reikmėms (Tarptautinės sutartys)

European Patent Convention (EPC) and Implementing Regulations (Taisyklės, Konvencijos)

Europos patentų konvencija (EPC 2000) (Taisyklės, Konvencijos, Protokolai)

Guidelines for handling European patent applications at the competent authorities of the EPC contracting states pdf 207.39 Kb (Taisyklės)

Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės saugojimo (Konvencijos, Tarptautinės sutartys)

Patentinės kooperacijos sutartis (PCT) (Tarptautinės sutartys)

Patentų teisės sutartis (Tarptautinės sutartys)

Susitarimas dėl Bendro patentų teismo pdf 391.09 Kb (Tarptautinės sutartys)


ES dokumentai

Išradimai
1996 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1610/96 dėl augalų apsaugos priemonių papildomos apsaugos liudijimo sukūrimo (Reglamentai)

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2004/48/EB Dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo (Direktyvos)

2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas(EB) Nr. 816/2006 Dėl patentų, susijusių su farmacijos produktų, eksportuojamų į šalis, turinčias problemų visuomenės sveikatos srityje, gamyba, priverstinio licencijavimo (Reglamentai)

2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) NR. 1901/2006 Dėl pediatrijoje vartojamų vaistinių preparatų, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 1768/92, Direktyvą 2001/20/EB, Direktyvą 2001/83/EB ir Reglamentą (EB) (Reglamentai)

2009 m. gegužės 6 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 469/2009 dėl medicinos produktų papildomos apsaugos liudijimo (kodifikuota redakcija (Reglamentai)

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 1998 m. liepos 6 d. dėl teisinės biotechnologinių išradimų apsaugos (98/44/EB) (Direktyvos)


Paraiškų formos

Išradimai
Advice of despatch (EPO Form 1029) pdf 63.67 Kb (Taisyklės)

Communication pursuant to Art. 77(5) EPC (EPO Form 1040) pdf 90.49 Kb (Taisyklės)

Designation of inventor (EPO Form 1002) pdf 49.05 Kb (Taisyklės)

Guidelines for handling European patent applications pdf 22.83 Kb (Taisyklės)

Notes on the request for grant of a European patent (EPO Form 1001) pdf 133.92 Kb (Taisyklės)

Numbering system for patent applications pdf 62.64 Kb (Taisyklės)

PRAŠYMAS PASKELBTI EUROPOS PATENTO PARAIŠKOS APIBRĖŽTIES VERTIMĄ EPK-1/2006 forma doc 58 Kb (VPB įsakymai, Tvarkos)

Payment of fees and costs (EPO Form 1010) pdf 59.4 Kb (Taisyklės)

Receipt for documents/Communication under Rule 24(4) EPC (EPO Form 1001.6) pdf 54.39 Kb (Taisyklės)

Request for grant of a European patent (EPO Form 1001) pdf 65.09 Kb (Taisyklės)