Herbas  VPB

Spausdinti / Print Spausdinti / Print
LT - Termoizoliacinė struktūra ir jos sudarymo būdas
EN - A HEAT INSULATION STRUCTURE AND A METHOD

Teisinis statusas / Legal status

Patentas panaikintas / Patent lapsed

Bibliografiniai duomenys
Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai (TPK) / Indications of the International Patent Classification (IPC)
(51) INT.CL.    (2006): B23B 31/00
B23B 33/00
Patentas / Patent
(11) Patento numeris / Number of the document 5405
(13) Dokumento rūšis / Kind of document B
(21) Paraiškos numeris / Application number 2005 052
(22) Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2005-05-18
(41) Paraiškos paskelbimo data / Date of publication of the application 2006-11-27
(45) Patento paskelbimo data / Date of publication of patent 2007-03-26
Pareiškėjas / Applicant
(71) Kostas ČIPLYS, Laisvės a. 24-25, 35200 Panevėžys, LT
Išradėjai / Inventors
(72) Kostas ČIPLYS, LT
Savininkas / Grantee
(73) Vyta ČIPLIENĖ, Klaipėdos g. 94a-14, 37359 Panevėžys, LT
Žilvaras ČIPLYS, Parko g. 7-97, 35189 Panevėžys, LT
Živilė ČIPLYTĖ, Klaipėdos g. 94a-14, 37359 Panevėžys, LT
Patentinis patikėtinis / Attorney or representative
(74) Juozas VIRŽONIS, Tulpių g. 1-37, LT-35194, Panevėžys, LT
Pavadinimas / Title
(54) Termoizoliacinė struktūra ir jos sudarymo būdas
  A HEAT INSULATION STRUCTURE AND A METHOD
Teisinis statusas / Legal status
  Patento panaikinimo data 2018-05-18
Informacija atnaujinta 2018-12-10 | 07:40:46