Herbas  VPB

Spausdinti / Print Spausdinti / Print
LT - Beapvadinių stiklinių durų sistema ir diegimo būdas
EN - DOOR WITHOUT ARCHITRAVES SYSTEM AND METHOD
Bibliografiniai duomenys
Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai (TPK) / Indications of the International Patent Classification (IPC)
(51) INT.CL.    (2017.01): F25D 23/00
D06F 39/00
E06B 3/00
Patentas / Patent
(11) Patento numeris / Number of the document 6493
(13) Dokumento rūšis / Kind of document B
(21) Paraiškos numeris / Application number 2017 033
(22) Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2017-05-30
(41) Paraiškos paskelbimo data / Date of publication of the application 2017-12-11
(45) Patento paskelbimo data / Date of publication of patent 2018-01-25
Pareiškėjas / Applicant
(71) Vytautas KAIRYS, Ūdrijos kelias 56, Butrimiškiai, Alytaus r., LT
Išradėjai / Inventors
(72) Vytautas KAIRYS, LT
Savininkas / Grantee
(73) Vytautas KAIRYS, Ūdrijos kelias 56, Butrimiškiai, Alytaus r., LT
Patentinis patikėtinis / Attorney or representative
(74) Evaldas PABRĖŽA, UAB ”IAM consultants” Kalvarijų g. 125B, LT-08221, Vilnius, LT
Pavadinimas / Title
(54) Beapvadinių stiklinių durų sistema ir diegimo būdas
  DOOR WITHOUT ARCHITRAVES SYSTEM AND METHOD
Informacija atnaujinta 2018-02-12 | 07:40:42