Herbas  VPB

Spausdinti / Print Spausdinti / Print
LT - Kukurūzų burbuolių kūlimo proceso tyrimo stendas ir proceso tyrimo vykdymo būdas
EN - CORN EAR THRESHING PROCESS TEST BENCH AND THE METHOD OF THE PROCESS ANALYSIS
Bibliografiniai duomenys
Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai (TPK) / Indications of the International Patent Classification (IPC)
(51) INT.CL.    (2017.01): A01F 9/00
A01F 11/00
A01F 12/00
Patentas / Patent
(11) Patento numeris / Number of the document 6492
(13) Dokumento rūšis / Kind of document B
(21) Paraiškos numeris / Application number 2017 031
(22) Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2017-05-22
(41) Paraiškos paskelbimo data / Date of publication of the application 2017-12-11
(45) Patento paskelbimo data / Date of publication of patent 2018-01-25
Pareiškėjas / Applicant
(71) ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS ŽEMĖS ŪKIO INŽINERIJOS IR SAUGOS INSTITUTAS, Studentų g. 11, LT-53361 Akademija, Kauno r., LT
Išradėjai / Inventors
(72) Valdas KINIULIS, LT
Dainius STEPONAVIČIUS, LT
Edvinas PUŽAUSKAS, LT
Albinas ANDRIUŠIS, LT
Darius JOVARAUSKAS, LT
Darius JUKNEVIČIUS, LT
Savininkas / Grantee
(73) ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS ŽEMĖS ŪKIO INŽINERIJOS IR SAUGOS INSTITUTAS, Studentų g. 11, LT-53361 Akademija, Kauno r., LT
Patentinis patikėtinis / Attorney or representative
(74) Lyra TARNAUSKIENĖ, Maironio g. 14 B-1, LT-44298, Kaunas, LT
Pavadinimas / Title
(54) Kukurūzų burbuolių kūlimo proceso tyrimo stendas ir proceso tyrimo vykdymo būdas
  CORN EAR THRESHING PROCESS TEST BENCH AND THE METHOD OF THE PROCESS ANALYSIS
Informacija atnaujinta 2019-01-04 | 07:44:42