Herbas  VPB

Spausdinti / Print Spausdinti / Print
LT - Stuburo traukimo lovos slystantis medžiaginis kilimėlis
EN - A SLIDING FABRIC MAT OF CENTRUM PULLING BED
Bibliografiniai duomenys
Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai (TPK) / Indications of the International Patent Classification (IPC)
(51) INT.CL.    (2017.01): A61F 5/00
Patentas / Patent
(11) Patento numeris / Number of the document 6489
(13) Dokumento rūšis / Kind of document B
(21) Paraiškos numeris / Application number 2017 509
(22) Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2017-05-09
(41) Paraiškos paskelbimo data / Date of publication of the application 2017-11-10
(45) Patento paskelbimo data / Date of publication of patent 2018-01-25
Prioriteto paraiškos numeris, data, šalis / Priority application number, date, code of country
(30) 201710103084.5, 2017-02-24, CN
Pareiškėjas / Applicant
(71) Guangzhou Guiqiao Technology Co., Ltd, Room 319, 1668, Fengle North Road, 510700 Huangpu District, Guangzhou City, Guangdong, CN
Išradėjai / Inventors
(72) Shaodun HE, CN
Savininkas / Grantee
(73) Guangzhou Guiqiao Technology Co., Ltd, Room 319, 1668, Fengle North Road, 510700 Huangpu District, Guangzhou City, Guangdong, CN
Patentinis patikėtinis / Attorney or representative
(74) Reda ŽABOLIENĖ, Advokatų profesinė bendrija ”Žabolienė ir partneriai METIDA”, Verslo centras VERTAS, Gynėjų g. 16, LT-01109, Vilnius, LT
Pavadinimas / Title
(54) Stuburo traukimo lovos slystantis medžiaginis kilimėlis
  A SLIDING FABRIC MAT OF CENTRUM PULLING BED
Informacija atnaujinta 2018-02-12 | 07:41:31