HerbasVPB

Spausdinti / Print Spausdinti / Print
LT - Kalio dihidrofosfato gavimo būdas
EN - Method for producing of potassium dihydrogen phosphate
Bibliografiniai duomenys
Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai (TPK) / Indications of the International Patent Classification (IPC)
(51) INT.CL.    (2017.01): C05D 1/00
Patentas / Patent
(11) Patento numeris / Number of the document 6403
(13) Dokumento rūšis / Kind of document B
(21) Paraiškos numeris / Application number 2016 105
(22) Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2016-10-25
(41) Paraiškos paskelbimo data / Date of publication of the application 2017-05-10
(45) Patento paskelbimo data / Date of publication of patent 2017-06-26
Pareiškėjas / Applicant
(71) KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS, K. Donelaičio g. 73, 44249 Kaunas, LT
Išradėjai / Inventors
(72) Kristina JANČAITIENĖ, LT
Rasa ŠLINKŠIENĖ, LT
Alfredas Martynas SVIKLAS, LT
Savininkas / Grantee
(73) KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS, K. Donelaičio g. 73, 44249 Kaunas, LT
Patentinis patikėtinis / Attorney or representative
(74) Reda ŽABOLIENĖ, Advokatų profesinė bendrija ”Žabolienė ir partneriai METIDA”, Verslo centras VERTAS, Gynėjų g. 16, LT-01109, Vilnius, LT
Pavadinimas / Title
(54) Kalio dihidrofosfato gavimo būdas
  Method for producing of potassium dihydrogen phosphate
Informacija atnaujinta 2017-06-26 | 07:23:26