Herbas  VPB

Spausdinti / Print Spausdinti / Print
LT - Kombinuotas įrankis skylėms su sriegiu plonasienėse detalėse formuoti
EN - A COMPOSITE TOOL FOR FORMING HOLES WITH THREAD IN THIN-WALLES PARTS
Bibliografiniai duomenys
Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai (TPK) / Indications of the International Patent Classification (IPC)
(51) INT.CL.    (2017.01): F16B 23/00
F16B 37/00
Patentas / Patent
(11) Patento numeris / Number of the document 6488
(13) Dokumento rūšis / Kind of document B
(21) Paraiškos numeris / Application number 2016 058
(22) Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2016-04-29
(41) Paraiškos paskelbimo data / Date of publication of the application 2017-11-10
(45) Patento paskelbimo data / Date of publication of patent 2018-01-25
Pareiškėjas / Applicant
(71) KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS, K. Donelaičio g. 73, 44029 Kaunas, LT
Išradėjai / Inventors
(72) Povilas KRASAUSKAS, LT
Sigitas KILIKEVIČIUS, LT
Ramūnas ČESNAVIČIUS, LT
Savininkas / Grantee
(73) KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS, K. Donelaičio g. 73, 44029 Kaunas, LT
Patentinis patikėtinis / Attorney or representative
(74) Aurelija ŠIDLAUSKIENĖ, Dr. V. Šidlauskas ir partneriai, UAB, K. Būgos g. 29, LT-44326, Kaunas, LT
Pavadinimas / Title
(54) Kombinuotas įrankis skylėms su sriegiu plonasienėse detalėse formuoti
  A COMPOSITE TOOL FOR FORMING HOLES WITH THREAD IN THIN-WALLES PARTS
Teisinis statusas / Legal status
  Patento panaikinimo data 2018-04-29
Informacija atnaujinta 2018-11-26 | 07:21:57