Herbas  VPB

Spausdinti / Print Spausdinti / Print
LT - Aliejinio gelio kompozicija su aktyviausiais junginiais iš C. sativa ir M. arvensis ir jos pateikimo sistema, skirta giliųjų audinių uždegimo ir skausmo mažinimui
EN - THE OLEO GEL COMPOSITION AND DELIVERY SYSTEM WITH ACTIVE COMPOUNDS FROM C. SATIVA AND M. ARVENSIS FOR REDUCTION OF INFLAMATION AND PAIN IN DEEP TISSUES
Bibliografiniai duomenys
Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai (TPK) / Indications of the International Patent Classification (IPC)
(51) INT.CL.    (2017.01): A61K 36/00
A61K 9/00
Patentas / Patent
(11) Patento numeris / Number of the document 6486
(13) Dokumento rūšis / Kind of document B
(21) Paraiškos numeris / Application number 2016 046
(22) Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2016-04-13
(41) Paraiškos paskelbimo data / Date of publication of the application 2017-10-25
(45) Patento paskelbimo data / Date of publication of patent 2018-01-10
Pareiškėjas / Applicant
(71) UAB ”SatiMed”, Konstitucijos pr. 7, LT-07308 Vilnius, LT
Išradėjai / Inventors
(72) Juozas ŠIURKUS, LT
Savininkas / Grantee
(73) UAB ”SatiMed”, Konstitucijos pr. 7, LT-07308 Vilnius, LT
Patentinis patikėtinis / Attorney or representative
(74) Otilija KLIMAITIENĖ, AAA Law, J.Jasinskio g. 16A, LT-03163, Vilnius, LT
Pavadinimas / Title
(54) Aliejinio gelio kompozicija su aktyviausiais junginiais iš C. sativa ir M. arvensis ir jos pateikimo sistema, skirta giliųjų audinių uždegimo ir skausmo mažinimui
  THE OLEO GEL COMPOSITION AND DELIVERY SYSTEM WITH ACTIVE COMPOUNDS FROM C. SATIVA AND M. ARVENSIS FOR REDUCTION OF INFLAMATION AND PAIN IN DEEP TISSUES
Paskutinis metų mokestis sumokėtas/ Last renewal fee paid
(xx) Mokėjimo data / Date Galiojimo metai / Year of renewal Suma / Amount
(xx) 2018-02-14 3 81.00 EUR
Kitas metų mokestis / Next renewal date
(xx)    2019-04-13
Informacija atnaujinta 2018-07-13 | 22:00:02