Herbas  VPB

Spausdinti / Print Spausdinti / Print
LT - Skysto mėginio analizavimo sistema ir būdas
EN - SYSTEM AND METHOD OF ANALYSE OF LIQUID SAMPLE
Bibliografiniai duomenys
Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai (TPK) / Indications of the International Patent Classification (IPC)
(51) INT.CL.    (2017.01): H01R 13/00
Patentas / Patent
(11) Patento numeris / Number of the document 6394
(13) Dokumento rūšis / Kind of document B
(21) Paraiškos numeris / Application number 2015 052
(22) Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2015-07-03
(41) Paraiškos paskelbimo data / Date of publication of the application 2017-02-27
(45) Patento paskelbimo data / Date of publication of patent 2017-06-12
Pareiškėjas / Applicant
(71) KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS, K. Donelaičio g. 73, 44249 Kaunas, LT
Išradėjai / Inventors
(72) Gailius VANAGAS, LT
Darius VIRŽONIS, LT
Gvidas ŠERGALIS, LT
Almira RAMANAVIČIENĖ, LT
Arūnas RAMANAVIČIUS, LT
Savininkas / Grantee
(73) KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS, K. Donelaičio g. 73, 44249 Kaunas, LT
Patentinis patikėtinis / Attorney or representative
(74) Otilija KLIMAITIENĖ, AAA Law, J.Jasinskio g. 16A, LT-03163, Vilnius, LT
Pavadinimas / Title
(54) Skysto mėginio analizavimo sistema ir būdas
  SYSTEM AND METHOD OF ANALYSE OF LIQUID SAMPLE
Paskutinis metų mokestis sumokėtas/ Last renewal fee paid
(xx) Mokėjimo data / Date Galiojimo metai / Year of renewal Suma / Amount
(xx) 2017-06-30 3 81.00 EUR
Kitas metų mokestis / Next renewal date
(xx)    2018-07-03
Informacija atnaujinta 2017-11-26 | 22:00:01