HerbasVPB

Spausdinti / Print Spausdinti / Print
LT - Laiptais galintis kopti įrenginys ir tokio įrenginio pavaros energijos sąnaudų valdymo būdas
EN - A DEVICE CAPABLE TO MOVE BY STAIRS AND METHOD OF ENERGY CONTROL OF THIS DEVICE
Bibliografiniai duomenys
Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai (TPK) / Indications of the International Patent Classification (IPC)
(51) INT.CL.    (2016.01): B62D 51/00
B62D 57/00
Patentas / Patent
(11) Patento numeris / Number of the document 6343
(13) Dokumento rūšis / Kind of document B
(21) Paraiškos numeris / Application number 2015 036
(22) Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2015-05-06
(41) Paraiškos paskelbimo data / Date of publication of the application 2016-11-10
(45) Patento paskelbimo data / Date of publication of patent 2017-01-10
Pareiškėjas / Applicant
(71) KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS, K. Donelaičio g. 73, 44249 Kaunas, LT
Išradėjai / Inventors
(72) Jonas VALICKAS, LT
Jonas Algimantas JANKAUSKAS, LT
Martynas SATKEVIČIUS, LT
Savininkas / Grantee
(73) KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS, K. Donelaičio g. 73, 44249 Kaunas, LT
Patentinis patikėtinis / Attorney or representative
(74) Aušra PAKĖNIENĖ, AAA Law, J. Jasinskio g. 16A, LT-03163, Vilnius, LT
Pavadinimas / Title
(54) Laiptais galintis kopti įrenginys ir tokio įrenginio pavaros energijos sąnaudų valdymo būdas
  A DEVICE CAPABLE TO MOVE BY STAIRS AND METHOD OF ENERGY CONTROL OF THIS DEVICE
Paskutinis metų mokestis sumokėtas/ Last renewal fee paid
(xx) Mokėjimo data / Date Galiojimo metai / Year of renewal Suma / Amount
(xx) 2017-04-28 3 81.00 EUR
Kitas metų mokestis / Next renewal date
(xx)    2018-05-06
Informacija atnaujinta 2017-09-24 | 22:00:01