Herbas  VPB

Spausdinti / Print Spausdinti / Print
LT - Frikcinė pavara neįgaliojo vežimėliui
EN - FRICTION GEAR FOR FOR WHEELCHAIR

Teisinis statusas / Legal status

Patentas galioja / Patent in force

Bibliografiniai duomenys
Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai (TPK) / Indications of the International Patent Classification (IPC)
(51) INT.CL.    (2016.01): A61G 5/00
Patentas / Patent
(11) Patento numeris / Number of the document 6334
(13) Dokumento rūšis / Kind of document B
(21) Paraiškos numeris / Application number 2014 128
(22) Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2014-11-11
(41) Paraiškos paskelbimo data / Date of publication of the application 2016-06-27
(45) Patento paskelbimo data / Date of publication of patent 2016-12-12
Pareiškėjas / Applicant
(71) Irmantas MIKULSKAS, Džiaugsmo g. 93G, 11302 Vilnius, LT
Išradėjai / Inventors
(72) Irmantas MIKULSKAS, LT
Savininkas / Grantee
(73) Irmantas MIKULSKAS, Džiaugsmo g. 93G, 11302 Vilnius, LT
Patentinis patikėtinis / Attorney or representative
(74) Ignas MIKULSKAS, Džiaugsmo g. 93G, 11302, Vilnius, LT
Pavadinimas / Title
(54) Frikcinė pavara neįgaliojo vežimėliui
  FRICTION GEAR FOR FOR WHEELCHAIR
Paskutinis metų mokestis sumokėtas/ Last renewal fee paid
(xx) Mokėjimo data / Date Galiojimo metai / Year of renewal Suma / Amount
(xx) 2020-11-11 7 162.00 EUR
Kitas metų mokestis / Next renewal date
(xx)    2021-11-11
Informacija atnaujinta 2021-04-09 | 23:55:01