Herbas  VPB

Spausdinti / Print Spausdinti / Print
LT - Elektroninė nosis, skirta mėsos šviežumo nustatymui
EN - ELECTRONIC NOSE FOR DETERMINATION OF MEAT FRESHNESS AND SPOILAGE
Bibliografiniai duomenys
Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai (TPK) / Indications of the International Patent Classification (IPC)
(51) INT.CL.    (2016.01): G01N 33/00
G01N 27/00
Patentas / Patent
(11) Patento numeris / Number of the document 6248
(13) Dokumento rūšis / Kind of document B
(21) Paraiškos numeris / Application number 2014 055
(22) Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2014-04-01
(41) Paraiškos paskelbimo data / Date of publication of the application 2015-10-26
(45) Patento paskelbimo data / Date of publication of patent 2016-02-10
Pareiškėjas / Applicant
(71) KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS, K. Donelaičio g. 73, 44249 Kaunas, LT
UAB ”Ars Lab”, Mokslininkų g. 2a, LT-08412 Vilnius, LT
Išradėjai / Inventors
(72) Darius GAILIUS, LT
Rimantė VINAUSKIENĖ, LT
Augustas ALEŠIŪNAS, LT
Gediminas KVARACIEJUS, LT
Savininkas / Grantee
(73) KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS, K. Donelaičio g. 73, 44249 Kaunas, LT
UAB ”Ars Lab”, Mokslininkų g. 2a, LT-08412 Vilnius, LT
Patentinis patikėtinis / Attorney or representative
(74) Reda ŽABOLIENĖ, Advokatų profesinė bendrija ”Žabolienė ir partneriai METIDA”, Verslo centras VERTAS, Gynėjų g. 16, LT-01109, Vilnius, LT
Pavadinimas / Title
(54) Elektroninė nosis, skirta mėsos šviežumo nustatymui
  ELECTRONIC NOSE FOR DETERMINATION OF MEAT FRESHNESS AND SPOILAGE
Paskutinis metų mokestis sumokėtas/ Last renewal fee paid
(xx) Mokėjimo data / Date Galiojimo metai / Year of renewal Suma / Amount
(xx) 2018-03-30 5 115.00 EUR
Kitas metų mokestis / Next renewal date
(xx)    2019-04-01
Informacija atnaujinta 2018-06-17 | 22:00:01