Herbas  VPB

Spausdinti / Print Spausdinti / Print
LT - Plieninio lyno kokybės diagnostikos būdas ir įranga
EN - METHOD AND EQUIPMENT OF STEEL ROPE QUALITY DIAGNOSTICS
Bibliografiniai duomenys
Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai (TPK) / Indications of the International Patent Classification (IPC)
(51) INT.CL.    (2013.01): G01N 27/00
Patentas / Patent
(11) Patento numeris / Number of the document 5962
(13) Dokumento rūšis / Kind of document B
(21) Paraiškos numeris / Application number 2011 092
(22) Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2011-10-13
(41) Paraiškos paskelbimo data / Date of publication of the application 2013-04-25
(45) Patento paskelbimo data / Date of publication of patent 2013-09-25
Pareiškėjas / Applicant
(71) Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius, LT
Išradėjai / Inventors
(72) Vytautas Kazimieras AUGUSTAITIS, LT
Vytautas BUČINSKAS, LT
Ernestas ŠUTINYS, LT
Savininkas / Grantee
(73) Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius, LT
Patentinis patikėtinis / Attorney or representative
(74) Vytautas EINORIS, Gerbutavičiaus g. 1/42-155, LT-04318, Vilnius, LT
Pavadinimas / Title
(54) Plieninio lyno kokybės diagnostikos būdas ir įranga
  METHOD AND EQUIPMENT OF STEEL ROPE QUALITY DIAGNOSTICS
Paskutinis metų mokestis sumokėtas/ Last renewal fee paid
(xx) Mokėjimo data / Date Galiojimo metai / Year of renewal Suma / Amount
(xx) 2018-10-12 8 185.00 EUR
Kitas metų mokestis / Next renewal date
(xx)    2019-10-13
Informacija atnaujinta 2019-03-10 | 23:00:01