Herbas  VPB

Spausdinti / Print Spausdinti / Print
LT - Sėjos būdas ir įrenginys jo įvykdymui
EN - A SOWING METHOD AND DEVICE

Teisinis statusas / Legal status

Patentas panaikintas / Patent lapsed

Bibliografiniai duomenys
Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai (TPK) / Indications of the International Patent Classification (IPC)
(51) INT.CL.    (2006): A01C 7/00
A01B 79/00
Patentas / Patent
(11) Patento numeris / Number of the document 5499
(13) Dokumento rūšis / Kind of document B
(21) Paraiškos numeris / Application number 2006 059
(22) Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2006-07-11
(41) Paraiškos paskelbimo data / Date of publication of the application 2008-01-25
(45) Patento paskelbimo data / Date of publication of patent 2008-05-26
Pareiškėjas / Applicant
(71) Lietuvos žemės ūkio universitetas, Studentų 11, LT-53361 Akademija, Kauno r., LT
Išradėjai / Inventors
(72) Algimantas Povilas SIRVYDAS, LT
Paulius KERPAUSKAS, LT
Regina VASINAUSKIENĖ, LT
Sigitas ČEKANAUSKAS, LT
Rasa VIRBICKAITĖ, LT
Savininkas / Grantee
(73) Lietuvos žemės ūkio universitetas, Studentų 11, LT-53361 Akademija, Kauno r., LT
Patentinis patikėtinis / Attorney or representative
(74)
Pavadinimas / Title
(54) Sėjos būdas ir įrenginys jo įvykdymui
  A SOWING METHOD AND DEVICE
Teisinis statusas / Legal status
  Patento panaikinimo data 2008-07-11
Informacija atnaujinta 2011-03-02 | 16:49:48