Herbas  VPB

Spausdinti / Print Spausdinti / Print
LT - Salmonella bakterijų nustatymo būdas ir zondai
EN - PROCESS FOR DETECTING SALMONELLA BACTERIES AND PROBE FOR THE SAME

Teisinis statusas / Legal status

Patentas panaikintas / Patent lapsed

Bibliografiniai duomenys
Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai (TPK) / Indications of the International Patent Classification (IPC)
(51) INT.CL.    (2006): C07H 21/00
C12Q 1/68
Patentas / Patent
(11) Patento numeris / Number of the document 3828
(13) Dokumento rūšis / Kind of document B
(21) Paraiškos numeris / Application number IP1456
(22) Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 1993-11-10
(41) Paraiškos paskelbimo data / Date of publication of the application 1995-05-25
(45) Patento paskelbimo data / Date of publication of patent 1996-03-25
Pareiškėjas / Applicant
(71) Biotechnologijos institutas ”FERMENTAS”, V. Graičiūno g. 8, 2028 Vilnius, LT
Išradėjai / Inventors
(72) Valerija CHMELIAUSKAITĖ, LT
Mykolas MAURICAS, LT
Vladas Algirdas BUMELIS, LT
Savininkas / Grantee
(73) Biotechnologijos institutas ”FERMENTAS”, V. Graičiūno g. 8, 2028 Vilnius, LT
Patentinis patikėtinis / Attorney or representative
(74) Liudmila GERASIMOVIČ, IĮ ”Liudmila Gerasimovič, Patentinis patikėtinis”, Vingrių g. 13-42, LT-01141, Vilnius, LT
Pavadinimas / Title
(54) Salmonella bakterijų nustatymo būdas ir zondai
  PROCESS FOR DETECTING SALMONELLA BACTERIES AND PROBE FOR THE SAME
Teisinis statusas / Legal status
  Patento panaikinimo data 1998-09-30
Informacija atnaujinta 2010-04-28 | 13:12:31