Herbas  VPB

Spausdinti / Print Spausdinti / Print
LT - Pupų atliekų biokuro granulės ir (arba) sorbentas, trąša
EN - FABA BEAN WASTE BIOFUEL PELLETS AND/OR SORBENT, FERTILIZER

Teisinis statusas / Legal status

Patentas galioja / Patent in force

Bibliografiniai duomenys
Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai (TPK) / Indications of the International Patent Classification (IPC)
(51) INT.CL.    (2020.01): C10L 5/00
C05F 3/00
Patentas / Patent
(11) Patento numeris / Number of the document 6701
(13) Dokumento rūšis / Kind of document B
(21) Paraiškos numeris / Application number 2019 024
(22) Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2019-05-09
(41) Paraiškos paskelbimo data / Date of publication of the application 2019-11-11
(45) Patento paskelbimo data / Date of publication of patent 2020-02-10
Pareiškėjas / Applicant
(71) Vytauto Didžiojo universitetas, K. Donelaičio g. 58, LT-44248 Kaunas, LT
Išradėjai / Inventors
(72) Kęstutis ROMANECKAS, LT
Algirdas JASINSKAS, LT
Egidijus ŠARAUSKIS, LT
Aleksandra MINAJEVA, LT
Savininkas / Grantee
(73) Vytauto Didžiojo universitetas, K. Donelaičio g. 58, LT-44248 Kaunas, LT
Patentinis patikėtinis / Attorney or representative
(74)
Pavadinimas / Title
(54) Pupų atliekų biokuro granulės ir (arba) sorbentas, trąša
  FABA BEAN WASTE BIOFUEL PELLETS AND/OR SORBENT, FERTILIZER
Informacija atnaujinta 2020-02-10 | 17:11:22