Spausdinti / Print Spausdinti / Print

Referatas / Abstract

(11) Patento numeris / Number of the document - 6334
(21) Paraiškos numeris / Application number - 2014 128

Frikcinė pavara neįgaliojo vežimėliui

Šis išradimas yra susijęs su elektrinių neįgaliojo vežimėlių pavaros mechanizmų konstrukcija. Siūloma frikcinė pavara neįgaliojo vežimėliui, pasižyminti ypač paprasta konstrukcija. Tokia pavarą sudaro ant elektrinio variklio ašies pritvirtintas ritin ėlis, kuris tvirtinimo mechanizmo pagalba prispaudžiamas prie vežimėlio rato padangos. Tokiu būdu elektrinio variklio galia tiesiogiai perduodama vežimėlio ratui. Maksimalus vežimėlio važiavimo greitis ir sukimo momentas nustatomas parenkant tinkamą variklio ritinėlio diametrą. Pilną vežimėlio pavarą sudaro du elektros varikliai, po vieną vienam ratui. Pavaros mechanizmas sukonstruotas taip, kad vartotojas pats gali jį sumontuoti prie aktyvaus tipo neįgaliojo vežimėlio ir yra jo priedas.

FRICTION GEAR FOR FOR WHEELCHAIR

This invention relates to electric wheelchair power train construction. Proposed is a friction coupling of drive motor to wheelchair wheel with very simple construction. This coupling consists of an electric motor with roller fixed onto motor axle mo unted so that roller is pressed against wheelchair wheel. In this way, electric motor power is transferred directly to the wheelchair wheel. The maximum speed and torque of the wheelchair is changed by selecting appropriate roll diameter. The full wh eelchair drive train comprises two friction couplings, one per each wheel. Drive mechanism is designed so that the user can install it to the active type of wheelchair himself and mechanism serves as attachment to the wheelchair.