Spausdinti / Print Spausdinti / Print

Referatas / Abstract

(11) Patento numeris / Number of the document - 5405
(21) Paraiškos numeris / Application number - 2005 052

Termoizoliacinė struktūra ir jos sudarymo būdas

Išradimas priklauso statybinėms medžiagoms. Termoizoliacinė struktūra gali būti naudojama statybinių objektų apšiltinimui. Struktūra yra sudaryta iš plokščių, įrėmintų oro kapsulių sluoksnių su metalizuotomis plėvelėmis (1), kurių kiekvienos atspindi ntis paviršius (2) orientuotas į šilumos šaltinį (4) per skaidriąją pusę, kapsulės plotas A×A artėja prie dydžio, ribojamo tik plėvelės (1) įlinkiu nuo savo svorio jėgos, o standaus kapsulės rėmo (3) aukštis h yra būtinas ir pakankamas konvekcinių sr ovių kapsulės viduje atsiradimui išvengti. Termoizoliacinę struktūrą formuoja ant apšiltinamojo paviršiaus (6), užtempia ant neišardomai pritvirtinto standaus rėmo (3) plėvelės (1) sluoksnius iš rulono (7), taip sudarytus oro kapsulių (9) sluoksnius kartoja, o jų skaičių nustato pagal projektinį šiluminės varžos dydį.

A HEAT INSULATION STRUCTURE AND A METHOD

×The invention relates to constructional materials. Heat insulation structure can be used for building warmth keeping. A structure comprises layers of a frame air capsules with metallized films (1), a reflective surface (2) of which is oriented to he at source (4) by transparent side. A sector A × A of a capsule is approaching to a size, which is limited by a rise of film (1), high h of a rigid frame (3) of a capsule is necessary and sufficient for protection against convection current inside a c apsule. Heat insulation structure is placed on warmth keeping surface (6), layers of a film (1) from a roll (7) are stretched on a frame (3). Layers of air capsules (9) are repeated, number of which is defined by size of designed thermal resistance.