Išradimai / Inventions

Termoizoliacinė struktūra ir jos sudarymo būdas
A HEAT INSULATION STRUCTURE AND A METHOD
  1. Brėžinys / Picture
  2. Brėžinys / Picture
  3. Brėžinys / Picture
  4. Brėžinys / Picture