HerbasVPB

Spausdinti / Print Spausdinti / Print
EN - INTERCONDYLAR COMPONENT FOR USE IN KNEE ARTHROPLASTY
Bibliografiniai duomenys
Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai (TPK) / Indications of the International Patent Classification (IPC)
(51) INT.CL. A61F 2/38
Europos patentas / European patent
(11) Europos patento numeris / Number of the document 3166541
(13) Dokumento rūšis / Kind of document
(96) Europos patento paraiškos numeris / European patent application number 15736126.2
  Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2015-06-25
(97) Europos patento paraiškos paskelbimo data / Date of publication of the European application 2017-05-17
(45) Paskelbimo apie Europos patento išdavimą data / Date of publication and mention of the grant of the patent 2018-04-25
Tarptautinės paraiškos padavimo / PCT application
(86) Numeris / Number PCT/US2015/037608
  Data / Date 2015-06-25
Tarptautinės paraiškos paskelbimo / PCT application publication
(87) Numeris / Number WO 2016/007304
  Data / Date 2016-01-14
Prioriteto paraiškos numeris, data, šalis / Priority application number, date, code of country
(30) 201462021976 P, 2014-07-08, US
201462063497 P, 2014-10-14, US
Išradėjai (pavardė, vardas, šalis) / Inventors (Name, country)
(72) JONES, Nolan C., US
ROBERTS, Shanon N., US
Savininkas / Grantee
(73) Zimmer, Inc., 1800 W. Center Street, Warsaw, Indiana 46580, US
Patentinis patikėtinis / Attorney or representative
(74)
Pavadinimas / Title
(54) INTERCONDYLAR COMPONENT FOR USE IN KNEE ARTHROPLASTY
Informacija atnaujinta 2018-08-08 | 23:58:06