HerbasVPB

Spausdinti / Print Spausdinti / Print
EN - VEHICLE WITH HOSE WINDING DEVICE
Bibliografiniai duomenys
Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai (TPK) / Indications of the International Patent Classification (IPC)
(51) INT.CL. A62C 27/00
A62C 33/02
E03B 3/04
Europos patentas / European patent
(11) Europos patento numeris / Number of the document 3135343
(13) Dokumento rūšis / Kind of document
(96) Europos patento paraiškos numeris / European patent application number 16001809.9
  Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2016-08-17
(97) Europos patento paraiškos paskelbimo data / Date of publication of the European application 2017-03-01
(45) Paskelbimo apie Europos patento išdavimą data / Date of publication and mention of the grant of the patent 2019-07-31
Prioriteto paraiškos numeris, data, šalis / Priority application number, date, code of country
(30) 102015011407, 2015-08-29, DE
Išradėjai (pavardė, vardas, šalis) / Inventors (Name, country)
(72) Walter, Bruno, AT
Savininkas / Grantee
(73) Walter, Bruno, Rottaweg 7, 6713 Ludesch, AT
Patentinis patikėtinis / Attorney or representative
(74)
Pavadinimas / Title
(54) VEHICLE WITH HOSE WINDING DEVICE
Informacija atnaujinta 2020-05-28 | 21:21:32